orgel Abdijkerk

Het orgel

HOK locaties - abdijkerk-loosduinen-interieur.jpg

Geschiedenis

Lange tijd heeft men het zonder orgel moeten doen. In de tijd dat de Abdijkerk nog deel uitmaakte van het klooster zongen de monniken (uiteraard) a-capella. Na de Reformatie zal een ‘voorzanger' (wellicht de schoolmeester) de gemeentezang hebben begeleidt. (Aanvankelijk werd het orgel -ook al was dit wel aanwezig- geweerd uit de Gereformeerde liturgie. Iets wat later veranderde)

In 1780 echter levert de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner een orgel aan de kerk. Het is een orgel met 10 stemmen, een klavier en aangehangen pedaal. Dit orgel wordt enkele jaren later, in 1791, eveneens door Reichner, uitgebreid met en rugwerk met 9 stemmen.

In 1856 werkt de beroemde orgelmakers firma Bätz & Co (Chr.G. Witte) aan het orgel. Waarbij het wordt aangepast aan de ‘eischen der tijd' en uitgebreid. Veel pijpwerk verdwijnt of wordt anders geïntoneerd. De hoofdwerklade, de mechaniek en de klavieren worden vervangen en er ontstaat feitelijk een geheel ander orgel dat meer een ‘massief' klankbeeld laat horen dan het oorspronkelijke ‘speelse' karakter.

HOK locaties - abdijkerk-loosduinen-orgelfront.jpg HOK locaties - abdijkerk-orgelklaviatuur.jpg

Restauraties

In 1974 wordt het orgel, na de grondige restauratie van de kerk, door de fa. Flentrop te Zaandam grondig schoon gemaakt en opgeknapt. Het karakter van orgelmaker Witte (fa Bätz & Co) blijft echter grotendeels gelijk.
In 2006 is het nodig dat het orgel opnieuw wordt aangepakt, waarbij verzakkingen van de orgelkas zoveel mogelijk worden verholpen en het ook mogelijk bleek het orgel uit te breiden met pedaallade (in de hoofdkas) met 3 stemmen. (daarvoor was het ‘aangehangen')
Deze restauratie en reconstructie werd uitgevoerd door orgelmaker Sicco Steendam uit Roodeschool en was mede mogelijk door de (fin.) steun van vele gemeenteleden, fondsen en donateurs. Het orgel werd daartoe geheel vervoerd naar de werkplaats van de orgelbouwer. Een tijdelijk (in bruikleen verkregen) koororgel begeleide tijdelijk de gemeentezang.
Het huidige orgel heeft 21 stemmen verdeeld over Hoofdwerk (10 stemmen), Rugwerk (8 stemmen) en Pedaal (3 stemmen). Toets en register-tractuur zijn geheel mechanisch.
Het huidige resultaat is een uniek en schitterend 19e-eeuws klankbeeld in een 18e-eeuwse rococo kas.

Koororgel

De Abdijkerk is in het bezit van een uniek Frans drukwindharmonium van Alexandre Debain met 8 stemmen.

Concerten

Hoewel het orgel primair bedoeld is voor de begeleiding van de gemeentezang is het ook zeer geschikt voor concertant gebruik. Waarbij de bijzondere en intieme ambiance van de kerk een extra karakter geven.
Het gehele jaar door worden in de kerk en op het orgel concerten gegeven, georganiseerd door de Arie Molenkamp Stichting.

Meer info:

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.