Actueel

Jan W. van Spronsen overleden

Zaterdag, 2 januari bereikte ons het droeve bericht dat, geheel onverwachts, onze goede vriend, orgelliefhebber en orgelkenner Jan. W. van Spronsen op 1 januari 2010, kort na de jaarwisseling, is overleden.

Jan W. van Spronsen (Hans voor intimi) was een bekende, markante en graag geziene gast bij orgelconcerten in de Haagse regio, maar ook daarbuiten. Op de 'HOK-concerten' kwam je hem altijd tegen, bijna altijd op 'zijn eigen' plaats: daar waar hij het orgel zo goed mogelijk kon horen en zien, voorin de kerk of op het hoekje in een de Herenbank tegenover de kansel. En altijd was daar na het concert dat compliment voor de concertgever. 's Zondags was hij altijd te vinden in de Hervormde Kerk in Wateringen. Daar zat hij juist achterin, onder het orgel.

Dr J.W. van Spronsen heeft, op velerlei gebied, erg veel betekend voor de orgelcultuur in Nederland. Nog immer actief als redactielid van het maandblad 'De Orgelvriend' en als Nederlands gedelegeerde van de Parijse Société Académique ‘Arts - Sciences - Lettres' heeft hij heel wat musici en orgelvrienden bereikt.
Wie kent zijn recensies niet? Hoeveel organisten, maar ook anderen, heeft hij niet een medaille, met bijbehorende oorkonde van dit gerenommeerde instituut mogen uitreiken voor hun verdienste voor de Franse orgelcultuur?

Ongetwijfeld zal 'zijn' lijfblad 'De Orgelvriend' nog een passend 'In memoriam' brengen, zoals ook het nodige al is gepubliceerd op de website van 'Orgelnieuws.nl'

Het bestuur van de Haags Orgel Kontakt brengt graag bij dezen, zij het met verdriet, een eresaluut aan een van haar trouwste concertbezoekers. Moge hij rusten in vrede.

Hans van Spronsen is 81 jaar geworden. Hij laat een vrouw en dochter achter ... en erg veel orgelvrienden. Ze zullen hem missen.

Namens het HOK-bestuur,
Henk Barnhard, secr.

Gepubliceerd: vrijdag 1 januari 2010


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.