Actueel

Persbericht Stichting Grote Kerk

De Stichting Grote Kerk, van waaruit HOK-participant Stichting Orgelconcerten Grote Kerk al vele jaren orgelconcerten w.o. het Internationaal Orgelfestival Grote Kerk, organiseert, heeft onderstaand persbericht doen uitgaan. 

 

Persbericht Stichting Grote Kerk okt. 2018


Stichting Grote Kerk stopt met exploitatie Grote Kerk Den Haag

Stichting Grote Kerk (SGK) stopt per 1 januari 2019 met de exploitatie van de Grote Kerk in Den Haag. Om de eeuwenoude kerk succesvol te kunnen exploiteren, is regulier groot onderhoud van het monument van cruciaal belang.
Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk (SFBGK) en de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG), gaven onlangs aan geen wezenlijke financiële bijdrage te zullen leveren aan het groot onderhoud en de renovatie van de kerk. Hierdoor ziet SGK zich helaas genoodzaakt af te zien van een nieuwe gebruiksovereenkomst met de PGG.

De SGK exploiteert de Grote Kerk sinds 1982. Met de opbrengsten financiert de stichting het dagelijks onderhoud van het gebouw. Groot onderhoud werd tot 2016 bekostigd met overheidssubsidie en geld uit een speciaal daartoe opgerichte stichting: Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk (SFBGK). Na een beleidsverandering werden de gelden echter gehalveerd en eigenaar PGG gaf aan geen financiële bijdrage te kunnen leveren aan het groot onderhoud en de renovatie van het monument. SGK acht het onmogelijk om de kerk in goede staat te houden en te exploiteren als er geen groot onderhoud en renovatie plaatsvinden. SGK zal daarom geen nieuwe gebruiksovereenkomst aangaan met de PGG.

Geschiedenis
Met groot genoegen heeft SGK de Grote Kerk de afgelopen 36 jaar beheerd, met als voornaamste doel het in stand houden en bevorderen van zinvol gebruik van het monument. De kerk leent zich bijzonder goed voor verschillende evenementen en heeft haar maatschappelijke relevantie bewezen. SGK bedankt iedereen die zich direct of indirect heeft ingezet voor de Grote Kerk.

De Grote of St. Jacobskerk behoort, samen met het Binnenhof, tot de oudste gebouwen in de binnenstad van Den Haag. Vermoedelijk bestond de kerk al in de 13de eeuw maar dan in houten vorm. De kerk heeft door de eeuwen heen een prominente rol gespeeld in de historie van de stad, maar ook in de nationale geschiedenis. Zo vonden in de Grote Kerk sinds de 17de eeuw verschillende doop- en huwelijksplechtigheden van het Nederlands Koningshuis plaats.

_____________________________________________

Onduidelijk is nog hoe de toekomst er zal uit zien. Vooralsnog is door de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage (PGG) te kennen gegeven dat deze zich zal beraden over de te nemen stappen.

Binnenkort zal ook de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk reageren op deze ontwikkeling. > https://orgelconcertengrotekerk.nl/

 

zie voor persbericht: https://grotekerkdenhaag.nl/2018/10/05/persbericht/

 

Gepubliceerd: zaterdag 13 oktober 2018


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.