Actueel

Start restauratie Orgel Nieuwe Kerk

Hoewel geen deel uitmakend van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt, neemt de Nieuwe Kerk aan het Spui voor het HOK toch een aparte plaats in bij de Haagse binnenstadskerken. Het HOK heeft er in 2013 het 40-jarig jubileum mogen vieren met een fantastisch jubileumconcert, waarin de scheidend burgemeester Jozias van Aartsen aangaf zijn afscheidscadeau ten nutte van de restauratie van het Duyschot-orgel te zullen bestemmen.

Na ruim 5 jaar is het dan eindelijk zover: Er is een start gemaakt met de restauratie van het orgel door orgelbouwer Gebr. Reil. De eerste orgelpijpen en de beschilderde luiken zijn al verwijderd en getransporteerd naar de werkplaats van de orgelbouwer te Heerde. Er zullen nog veel werkzaamheden volgen voordat het orgel weer in volle glorie kan klinken. Maar een start is gemaakt.

Ook de akoestische schermen voor het orgel, die de uitstraling en het zicht op het schitterende orgelfront sterk belemmerden zullen worden aangepakt. Hoe dit zal gebeuren is nog onderwerp van overleg. Het zal nog veel constructieve hoofdbrekers kosten voordat de definitieve oplossing daar zal zijn. En uiteindelijk zal alles ook nog eens bekostigt moeten worden….

Op de website van de Nieuwe Kerk is er het nodige over te lezen: www.nieuwekerkaanhetspui.wordpress.com/2017/02/09/het-orgel-komt-weer-tevoorschijn/

Het HOK wenst het bestuur van de Stichting Nieuwe Kerk veel sterkte en doorzettingsvermogen met de restauratie en het weer zichtbaar (en hoorbaar) maken van het fraaie orgel dat een sieraad is (en weer zal zijn) van de stad.

Henk Barnhard, HOK

Gepubliceerd: maandag 29 oktober 2018