Actueel

Koninklijke onderscheiding voor HOK-secretaris Henk Barnhard

  (fotografie: Pieter Baak)

 

Traditioneel valt op 26 april de dag voor Koningsdag de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in Nederland.
Voor velen die op deze dag een lintje ontvangen vaak een grote verrassing. Zo ook voor onze secretaris, Henk Barnhard, die geheel onverwachts werd meegetroond naar Theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag door zijn echtgenote Jannie.
Aldaar moest hij plaats nemen op het podium met 34 andere personen waaraan een koninklijke onderscheiding zou worden uitgereikt

Na een korte toespraak door de Haagse burgemeester Pauline Krikke, werden door haar de versierselen, behorende bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau bij hem opgespeld. Zo gezegd ..‘omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd …’

Deze koninklijke onderscheiding heeft hij gekregen voor het vele vrijwilligers werk waarvoor hij zich tot op de dag van vandaag heeft ingezet.
De toespraak begon met het noemen van zijn vrijwilligers werk als ambtsdrager in twee Gereformeerde Kerken in Den Haag, zowel in pastoraal, als in bestuurlijk opzicht.
Als tweede werd genoemd zijn inzet voor de aankoop, de verbouwingsplannen en de daadwerkelijke verbouwing van de Morgensterkerk in Den Haag
Vervolgens werd stilgestaan bij zijn inzet voor de bouwkundige werkzaamheden en ‘onderhoudsklusjes’ die hij tot op heden verricht in de Ichthuskerk.

Tot slot werden zijn activiteiten als secretaris en webmaster van het Haags Orgel Kontakt, (HOK) genoemd. Henk werd daarbij geroemd voor zijn inzet op het vlak van de samenwerking met de gemeente Den Haag. Hij is waardoor de gesprekspartner van de gemeente Den Haag voor orgelzaken geworden.
Daarnaast was hij de initiator van het Educatieve orgelproject voor de basisschool.
Samen met zijn echtgenote Jannie organiseert hij nog steeds elk jaar in de maanden maart en april lesprojecten op school met excursies naar de Kloosterkerk voor vele honderden kinderen van groep 6 van de basisschool. Een project om jonge kinderen kennis te laten maken met de bouw en klank van het kerkorgel. Hieraan werken ook Jos van der Kooy en sinds kort Ed van Aken mee. 
Henk en Jannie (die hiervoor het initiatief nam) hebben deze dag als heel bijzonder ervaren. Het HOK feliciteert hen beiden met deze Koninklijke onderscheiding.

Het is jullie beiden van harte gegund.

Hero de Boer, voorzitter HOK

Gepubliceerd: zaterdag 27 april 2019


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.