Actueel

Bestuurswisseling Haags Orgel Kontakt (HOK)


Haags Orgel Kontakt heeft nieuwe voorzitter.

Het HOK-bestuur heeft per 1 juli 2020 Geerten van de Wetering, organist van de Kloosterkerk, benoemd als nieuwe voorzitter van het HOK. Hij neemt deze taak over van Jos van der Kooy, die vanaf november 2019 deze functie tijdelijk overnam van Hero de Boer, die om gezondheidsredenen het voorzitterschap moest neerleggen, maar wel aan bleef als bestuurslid.

De snelle opeenvolging van het voorzitterschap heeft zijn oorzaak in het feit dat gehoorproblemen in november noopten tot een snelle vervanging. Jos van der Kooy was hiertoe bereid, maar gaf al aan dat zijn inbreng van tijdelijke aard zou zijn, totdat een nieuwe voorzitter gevonden zou worden. Die nu dus is gevonden in Geerten van de Wetering. Dat dit tevens de zo gewenste verjonging van het bestuur tot gevolg heeft is mooi mee genomen...

Het HOK-bestuur dankt Geerten voor zijn bereidheid deel uit te maken van het bestuur en wenst hem veel sterkte bij het vervullen van deze functie. Dank is er ook  voor Jos van der Kooy die enige maanden de voorzittershamer van het HOK wilde hanteren als interim. Jos zal overigens nog enige tijd deel uitmaken van het bestuur en heeft dan een adviserende rol.

Het bestuur van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt wordt nu gevormd door:
Geerten van de Wetering, voorzitter
Hero de Boer, 2e voorzitter
Ed van Aken, secretaris
Gert Jan Hol, penningmeester
Jan Geelhoed, 2e penningmeester
Erik Bakker, Facebookbeheerder
Jos van de Kooy, adviserend lid

Henk Barnhard (voorm. secretaris) maakt geen deel meer uit van het bestuur, maar fungeert nog wel als webmaster en blijft (samen met echtgenote Jannie) actief betrokken bij de educatieve activiteiten van het HOK (b.v. het 'Educatief orgelproject voor de basisschool')

Gepubliceerd: vrijdag 3 juli 2020


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.