Actueel

Ontwikkelingen Nieuwe Kerk


Orgel Nieuwe Kerk aan het Spui weer in volle glorie te zien (en te horen)

Na de voltooiing van de restauratie van het orgel en de orgelluiken zal nu ook het akoestisch scherm dat voor het orgel hangt zodanig opgehangen worden dat het in twee delen naar weerszijden geschoven kan worden.
Zo blijft de kerkzaal bij het sluiten van de schermen akoestisch optimaal voor kamermuziek, zoals voorgaande jaren het geval was, maar kan ook het orgel akoestisch weer beter toch zijn recht komen bij orgelconcerten. Waarbij vooral het rugwerk weer zo prestant zal klinken als bedoeld. Ook is het schitterende orgelfront van Johannes Duyschot uit 1702 weer als vroeger te bewonderen bij geopende schermen.

Het schermen zullen in twee delen over een rail verschuifbaar zijn. Technisch gezien een flinke uitdaging, omdat aan het gewelf niets mag worden opgehangen en aan de bouwkundige constructie van de kerk evenmin iets gewijzigd mag worden i.v.m. de monumentale waarde van de kerk.

Bij de voltooiing van deze werkzaamheden zal een lange periode van plannen maken, overleggen en vooral fondsen verzamelen, worden afgesloten. Een project dat begon in 2013, toen het Haags Orgel Kontakt zijn 40-jarig jubileum vierde (o.a. in de Nieuwe Kerk) en -toen nog burgemeester- Jozias van Aartsen aankondigde dat hij het afscheidsgeschenk als burgemeester van Den Haag zou bestemmen voor een fonds ter restauratie van het orgel en het beweegbaar maken van de akoestische schermen.

Een woord van dank voor allen die het mogelijk hebben gemaakt om dit project tot een goed einde te brengen is zeker op zijn plaats. Net name mag genoemd organist en beheerder van het orgel, Hero de Boer, die zich met niet aflatende ijver heeft ingezet om dit grote werkt tot stand te brengen. Ook de bouwkundige en technische inzet van architecten en constructeurs mag genoemd worden. En natuurlijk alle subsidiegevers en sponsoren die een en ander financieel mogelijk maakten.

Het HOK spreekt de hoop uit dat het orgel van de Nieuwe Kerk nog vele malen mag klinken, zoals het bedoeld is en nog vele luisteraars zal boeien en vermaken.

Gepubliceerd: vrijdag 3 juli 2020


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.