Actueel

Wedergeboorte van het laatste Van Dam-orgel

Het Van Dam-orgel uit 1926 in de Scheveningse Nieuwe Badkapel ondergaat momenteel een gedaanteverwisseling.
Formeel kan deze worden omschreven als een restauratie met uitbreiding, maar achter die eenvoudige formulering gaat een complex proces van historisch onderzoek en artistieke afwegingen schuil.
In dit artikel van Bert Mooiman, organist van de Nieuwe Badkapel, wordt nader ingaan op de overwegingen en keuzes die een rol hebben gespeeld in dit grootscheepse project.

Lees HIER het artikel van organist Bert Mooiman over de restauratie van het Van Dam orgel in de Nieuwe Badkapel.

Lees HIER de websitepagina over het orgel van de Nieuwe Badkapel.

  

Alhoewel de Nieuwe Badkapel geen deel uitmaakt van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt, is het Van Dam-orgel in de Nieuwe Badkapel dermate interessant voor de Haagse orgelcultuur dat een artikel gewijd aan dit orgel, zeker na de recente restauratie, meer dan op zijn plaats is op de website van het HOK.

Gepubliceerd: maandag 4 januari 2021


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.