Actueel

Wedergeboorte van het laatste Van Dam-orgel

Het Van Dam-orgel uit 1926 in de Scheveningse Nieuwe Badkapel ondergaat momenteel een gedaanteverwisseling.
Formeel kan deze worden omschreven als een restauratie met uitbreiding, maar achter die eenvoudige formulering gaat een complex proces van historisch onderzoek en artistieke afwegingen schuil.
In dit artikel van Bert Mooiman, organist van de Nieuwe Badkapel, wordt nader ingaan op de overwegingen en keuzes die een rol hebben gespeeld in dit grootscheepse project.

Lees HIER het artikel van organist Bert Mooiman over de restauratie van het Van Dam orgel in de Nieuwe Badkapel.

Lees HIER de websitepagina over het orgel van de Nieuwe Badkapel.

  

Alhoewel de Nieuwe Badkapel geen deel uitmaakt van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt, is het Van Dam-orgel in de Nieuwe Badkapel dermate interessant voor de Haagse orgelcultuur dat een artikel gewijd aan dit orgel, zeker na de recente restauratie, meer dan op zijn plaats is op de website van het HOK.

Gepubliceerd: maandag 4 januari 2021