Actueel

Nieuwe voorzitter HOK

Na ruim 1 1/2 jaar is de vacature voor voorzitter van het HOK dan eindelijk vervuld.

Vanaf september 2009 werd het voorzitterschap van het HOK tijdelijk vervult door secretaris Henk Barnhard.

Aan deze interim-periode, die op den duur wel erg zwaar werd, is nu eindelijk een einde gekomen door de benoeming van een nieuwe voorzitter in de persoon van H. E. L. (Hero) de Boer.

Algemeen - hero-de-boer.jpgHero de Boer is in het dagelijkse leven medicus, verbonden aan het AMC te Amsterdam, maar is daarnaast een vervent organist en musicus.
Het HOK bestuur is blij dat hij tijd kan vinden om in deze belangrijke functie het bestuur te versterken en zo een bijdrage te leveren aan de orgelcultuur in de Haagse binnenstad.

Naast een nieuwe voorzitter mocht het HOK bestuur de laatste tijd ook in hun midden verwelkomen: Nigel Lamb, die zich met name zal bezighouden met het HOK kinderproject, en Patrick Pranger, die sinds januari tot het HOK bestuur is toegetreden.

In deze tijd, waarin veel zaken lijken te veranderen en cultuur en educatie, politiek gezien, geen 'hot items' lijken te zijn, is het belangrijk dat het HOK zich sterk maakt voor een doorgaande en hoogstaande orgelcultuur in de Haagse binnenstad.

Vanzelfsprekendheden lijken niet zo vanzelfsprekend meer te zijn, nieuwe mogelijkheden moeten onderzocht en, waar wenselijk, ingebed worden. Nieuwe uitdagingen komen in beeld en moeten een plaats krijgen. Fondswerving zal, meer nog als in het verleden, een belangrijke plaats moeten krijgen. Voorlichting en educatie, met name aan de jeugd, heeft alle aandacht nodig.

Allemaal zaken die veel bestuursinzet vragen. Inzet waar voldoende menskracht voor nodig is.
Daarom is het bestuur blij met deze vervulling van een lang bestaande vacature en de noodzakelijke uitbreiding van de bestuursbezetting.

Vanaf deze plaats wens ik Hero, Nigel en Patrick veel plezier met hun werk in het HOK bestuur en een vruchtbare en, wie weet, lange samenwerking.

Henk Barnhard, secr.HOK

Gepubliceerd: donderdag 3 maart 2011


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.