Actueel

Concertorganisator Pieter Baak overleden

18 maart j.l. bereikte ons het droeve bericht, dat Pieter Baak, oud-bestuurslid en buitengewoon adviseur van het Haags Orgel Kontakt, na een kort ziekbed is overleden.

Wij zullen Pieter missen als goede (orgel) vriend, en wensen zijn naaste familie zeer veel sterkte toe.

Binnenkort zal er op deze website een In Memoriam verschijnen. 

Gepubliceerd: zaterdag 19 maart 2022


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.