Actueel

Orgelwandeltocht Den Haag zaterdag 29 april 2023

 

Op zaterdag 29 april 2023 zal voor de tweede maal  in Den Haag een orgelwandeltocht plaatsvindend, georganiseerd door de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK).

Tijdens korte concerten van een half uur zullen zes Haagse binnenstad orgels klinken. Tussen de concerten is er voldoende gelegenheid om naar het volgende concert te gaan. 

De dag begint om 10.00 uur in de Kloosterkerk waar organist Geerten van de Wetering het Marcussen-orgel zal bespelen, vanaf 9.30 uur is de kloosterkerk open en is er de mogelijkheid om koffie/thee te nuttigen. 

Om 11.00 uur zal Susanna Veerman van de St. Jacobuskerk (Parkstraat) ‘haar’ Adema-orgel  ten gehore brengen. 

Om 12.00 uur is de Oud-Katholieke kerk, aan de beurt waar organist Jos van der Kooy het Garrels-orgel zal bespelen. 

Na een lunchpauze vervolgt de tocht zich om 13.30 uur in de Elandstraatkerk met het Franssen-orgel-orgel, deze wordt bespeeld door Bert den Hertog. 

De wandeling gaat vervolgens naar de Lutersekerk , waar Aarnoud de Groen om 14.30 uur het Bätz-orgel zal bespelen. 

Tot slot verzorgt Ben van Oosten om 15.30 uur het slotconcert op het Metzler-orgel in de Grote Kerk. 

De toegang voor deze hele dag is vrij, u wordt gevraagd bij te dragen in de onkosten door middel van een vrije gift. 

Op ieder concert zal door de desbetreffende organist een compositie geprogrammeerd worden van Max Reger (150 jaar geleden geboren). 

Later dit jaar, op 30 september, organiseert het HOK als samenwerkingsverband een jubileumconcert, t.g.v. het 50-jarig bestaan van het HOK, op een nog nader te bepalen lokatie in Den Haag.

Gepubliceerd: maandag 20 maart 2023


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.