Actueel

Orgel Elandstraatkerk opnieuw in gebruik genomen.

Op zondag 15 mei a.s. zal, na een lange periode van onbruik en restauratie, het orgel van de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, beter bekend als 'Elandstraatkerk' in Den Haag, weer feestelijk in gebruik worden genomen.

Om 11.00 uur is er een Eucharistieviering met het koor Cantate Domino o.l.v. Jos Vranken jr. Het orgel wordt dan bespeeld door Ed van Aken, organist-titulaire van de parochie.
Om 13.30 uur zal het orgel worden gepresenteerd aan de parochianen en belangstellenden.
Door Ronald van Baekel, directeur van Adema's Kerkorgelbouw zal een uitleg over de restauratie worden gegeven. Het orgel wordt bespeeld door Ton van Eck en Ed van Aken.

Na afloop is een boek te bestellen over het orgel, de bewogen orgelgeschiedenis van de Elandstraatkerk en uitgebreide informatie over de Gebr. Franssen en hun werkzaamheden in Den Haag. Helaas kon het boek zelf nog niet beschikbaar zijn.

(foto: Aarnoud de Groen)

Het orgel in de Elandstraatkerk is gebouwd in de jaren 1905/06 door de Gebroeders Franssen uit Roermond. Met zijn 43 stemmen, verdeeld over drie manualen en pedaal is het een van de grootste orgels die deze orgelmaker heeft vervaardigd.
Het is het derde orgel uit een serie van drie nagenoeg identieke instrumenten. De eerste twee stonden in resp. de St.-Christoffelkathedraal in Roermond en de St.-Franciscuskerk te Nijmegen. In 1945 werden deze twee orgels door bommen vernield, waardoor het Haagse orgel het enig overgebleven grote werk van de Gebroeders Franssen is.
Dit duidelijk romantische instrument verenigt op geheel aparte wijze Duitse, Franse en Engelse elementen met elkaar, terwijl het verbazingwekkend is om te horen dat de verschillende muzikale lijnen van barokmuziek uitstekend te volgen blijven.
Het orgel is nagenoeg origineel gebleven: slechts 2 van de 43 stemmen werden door andere vervangen, terwijl de buiten gebruik gestelde magazijnbalg met bijbehorende schepbalgen in de torenruimte zijn blijven staan.
In september 2007 startte een omvangrijke restauratie van dit waardevolle rijksmonument. Die dus nu feestelijk kan worden afgerond.

Ondanks dat kerk en orgel niet participeren in het Haags Orgel Kontakt en dit dus geen HOK activiteit betreft, meent het HOK bestuur toch aandacht te geven aan deze voor Den Haag belangrijke gebeurtenis.

Buiten het ingebruikname-concert op 15 mei zijn er nog een zestal concerten gepland:

Tijdens deze concerten zal de muziek van Frans Liszt (geboren in 1811) veelvuldig aan bod komen.
Het adres van de kerk is Elandstraat 194, 2513 GX Den Haag

Bron: Ed van Aken; maart 2011

Gepubliceerd: vrijdag 13 mei 2011