Actueel

Oud HOK voorzitter, Henk Lemckert geridderd.

De bekende Haagse organist, beiaardier, publicist en organisator Henk Lemckert (1944), tot jan. 2008 voorzitter van het Haags Orgel Kontakt (HOK), heeft op zaterdag 19 november 2011 uit handen van de Haagse loco-burgemeester Karsten Klein een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Hij mag zich nu Ridder weten in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde na afloop van een concert door de bekende Haagse organist Ben van Oosten ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de landelijk bekende serie 'Orgelconcerten bij kaarslicht' in de eeuwenoude Loosduinse Abdijkerk, waar Lemckert tweede organist is.

Henk Lemckert is reeds vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw actief op het gebied van cultuur en kerkmuziek in Den Haag, en in het bijzonder in Loosduinen rondom de historische Abdijkerk, waar hij ook één van de organisten is. Het bijzondere van deze verdiensten is dat zij een consequente opeenvolging betreffen van initiatieven en activiteiten in Den Haag Zuid-West, met als doel dit stadsdeel in cultureel en kerkmuzikaal opzicht op de kaart te zetten.

Daarbij zijn Lemckert's activiteiten niet beperkt gebleven tot de Abdijkerk, zij betreffen ook de omliggende wijken, waar Lemckert een grote bijdrage heeft geleverd en levert aan de geschiedschrijving daarvan via een groot aantal boekwerken over de geschiedenis van wijken, deels zelf geschreven en uitgegeven. Zij betreffen ook Den Haag in brede zin, als het gaat om zijn (bestuurlijke) activiteiten binnen de Stichting Haags Orgel Kontakt en de Stichting Carillon Den Haag en landelijk waar het gaat om zijn (bestuurlijke) activiteiten binnen de Nederlandse Klokkenspel Vereniging en betrokkenheid bij restauraties (orgel Schipluiden, beiaard De Lier).

Via zijn werk als publicist, maar ook zijn werk als columnist van het Algemeen Dagblad en Kerk in Den Haag, heeft hij ook landelijke bekendheid verkregen. Als contactpersoon voor Loosduinen van het Forum Vlaams-Nederlands Cisterciënzer Erfgoed is hij ook internationaal actief om het Nederlands erfgoed te promoten en de belangen daarvan veilig te stellen.

De lijst van alle activiteiten van Lemckert is indrukwekkend. Het gaat daarbij niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit en het feit dat zij met grote energie en passie zijn gerealiseerd en daardoor een bijzonder grote uitstraling hebben. Zij zijn voorgekomen uit zijn buitengewone gedrevenheid, maatschappelijk engagement, zijn wens om ons culturele en kerkmuzikale erfgoed voor het nageslacht te behouden, maar ook verder te ontwikkelen en uit te dragen. Zijn integere, bekwame wijze van opereren, zijn toegankelijke schrijfstijl en zijn ondernemersbloed, hebben bijgedragen aan het daadwerkelijk realiseren van plannen en initiatieven binnen een financieel-economisch gezonde aanpak.

Zijn verdiensten zijn dan ook van grote betekenis voor niet alleen de inwoners van Den Haag, maar ook voor alle Nederlanders die de orgel- en beiaardcultuur en de Nederlandse geschiedschrijving een warm hart toedragen. Dat is dan ook de reden dat het Hare Majesteit heeft behaagd hem deze bijzonder eervolle onderscheiding toe te kennen.

Namens het HOK feliciteren we Henk met deze hoge onderscheiding.

Gepubliceerd: maandag 21 november 2011


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.