Actueel

Advies Cie. Meerjarenbeleidsplan positief voor HOK

De Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016, heeft in het rapport aan B&W van Den Haag, dat vanmiddag om 12.15 is aangeboden aan Marjolein de Jong, wethouder Cultuur, waardering uitgesproken voor het werk van het HOK en adviseert om dit werk, ook de komende beleidsperiode 2013-2016, financieel te blijven steunen.

Zij schrijft o.m.: "De Commissie heeft grote waardering voor deze organisatie, die een vaste waarde is geworden in het Haagse muziekleven. De activiteiten van het HOK worden gerealiseerd door vrijwilligers, zijn hoogwaardig van kwaliteit en leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van cultureel erfgoed." (einde citaat)

De cie. prijst de zorgvuldige wijze waarop het HOK te werk gaat, ook op financieel gebied, en heeft veel waardering voor het educatieproject voor de basisschool waarmee het HOK heeft bewezen dat ook relatief kleinschalige projecten succesvol kunnen zijn.

In het advies aan B&W adviseert de cie. om de oorspronkelijke (ongekorte) subsidie toe te wijzen. Voor de jubileumactiviteiten, die in 2013 in verband met het 40 jarig bestaan zullen worden georganiseerd, adviseert de cie. een projectsubsidie aan te vragen.

Uiteraard zullen wij nog moeten wachten tot het uiteindelijke besluit dat door B&W genomen wordt en bekrachtigt door de gemeenteraad. Verwacht wordt dat dit besluit eind 2012 genomen zal worden.
Maar er is voldoende reden om blij te zijn dat er in ieder geval een positief advies ligt m.b.t. het HOK.

De volledige tekst van het advies, met de titel: 'Het Cultureel Kapitaal van Den Haag' zal z.s.m. ook beschikbaar komen op deze website.

Gepubliceerd: woensdag 25 april 2012