Actueel

Nieuwe HOK folder is uit!

De nieuwe HOK folder is uit en zal binnenkort weer op alle bekende plaatsen (HOK-locaties, div. kerken, VVV's, bibliotheken en Info-centra) beschikbaar zijn.

HOK-folder_voor

De HOK-folder staat ook dit jaar weer bol van informatie over concertdata in de Haagse binnenstad.

Wie geeft waar en wanneer een orgelconcert in de binnenstad van Den Haag?
U kunt het vinden in de HOK-folder.
Natuurlijk allereerst met het oog op orgelconcerten, maar ook de Lunchpauzeconcerten, waarbij solisten en ensembles (met of zonder orgelbegeleiding) komen aan bod.

De folder is altijd gratis mee te nemen.
Neem er dan ook eens twee of meer mee en deel ze uit aan uw familie, vrienden of bekenden!

Uiteraard is de folder beperkt, meer informatie (b.v. over wat er gespeeld zal worden) is te vinden op de HOK website www.haagsorgelkontakt.nl 

U kunt zich ook, geheel vrijblijvend en gratis, abonneren op de maandelijkse digitale Nieuwsbrief van het HOK. U ontvangt dat alle relevante informatie, waaronder die over de komende concerten per maand, via uw e-mail, thuis.

HOK-folder_achter 

De achterzijde van de HOK-folder staat dit jaar geheel in het teken van het 40 jarig bestaan van het Haags Orgel Kontakt en de feestelijke en gevarieerde jubileummiddag op 13 april in de Nieuwe Kerk aan het Spui (13.00-16.00 uur), met een slotconcert in de Lutherse Kerk (17.00 uur)

Deze dag zullen alle HOK organisten van zich laten horen. Zowel in de Nieuwe Kerk als in de Lutherse Kerk zullen Aart Bergwerff, Ben van Oosten, Geerten van de Wetering, Jos van der Kooy en Jos Laus, orgelbespelingen verzorgen.

Naast deze bespelingen zullen er tijdens de jubileummiddag ook veel andere zaken te beleven zijn. Er is ruimte voor ontmoeting, demonstaties en presentaties. De nieuwe HOK jubileumbundel (met de Haagse Gildebroeders Suite voor orgel van Johann Th. Lemckert) zal worden gepresenteerd en uiteraard uitgevoerd. Er zal aandacht zijn voor het jaarlijkse HOK kinderproject voor de basisschool (o.a. met de uitslag van de knutselwedstrijd 'Wie maakt het mooiste orgel')

M.a.w. het wordt één groot (orgel)feest voor jong en oud!

Gepubliceerd: dinsdag 12 februari 2013


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.