Actueel

Jubileum HOK groot succes!

De jubileummiddag op 13 april, die het HOK had georganiseerd in de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk is een groot succes geworden.

De vele bezoekers werden om 12.30 uur op het plein voor de Nieuwe Kerk aan het Spui, verwelkomd door het draaiorgel ‘de Grote Radiokast' met de heer de Ruijter (ja echt!) ‘aan het grote wiel' die -het kan verkeren- orgelwerken van o.a. Johann Sebastian Bach ten gehore bracht.

Een mooie opmaat voor wat hen in de kerk te wachten stond: Vijf optredens van alle vijf HOK organisten op het fraaie Duyschot/Witte orgel: Een voor velen nieuwe ervaring die voor sommigen nostalgische herinneringen opriep uit de tijd dat dit orgel nog regelmatig te horen was. Te horen waren o.a. werken van Lemmens, Joop Schouten en William Mathias (gespeeld door Jos Laus); Ad Wammes' ‘Play it cool' (gespeeld door Geerten van de Wetering); gedeelten uit de jubileum-compositie van Johann Th. Lemckert (gespeeld door Aart Bergwerff); een impressie van ‘meneer Jos' van der Kooy over het kinderproject ‘Muziek uit een gebouw' en de 4e sonate van Felix Mendelssohn (gespeeld door Ben van Oosten)

Naast al dit ‘orgelfraais' was er echter nog veel meer te beleven: in de kerkzaal, maar ook beneden in het souterrain waren stands ingericht waar men CD's, boeken en orgelbladen kon inzien en kopen. Ook was er een kleine demonstratie over hoe orgelpijpen gemaakt werden en kon men zich op de hoogte stellen van het educatieve kinderproject dat het HOK sinds 2009 op de Haagse basisscholen verzorgt.

Twee hoogtepunten, tussen alle andere hoogtepunten in, waren wel de officiële overhandiging van de door Johann Th. Lemckert gecomponeerde jubileumcompositie, de ‘Haagse Gildebroeders Suite voor orgel'  aan de burgemeester van Den Haag, de heer Jozias van Aartsen en de prijsuitreiking aan enkele leerlingen van de Haagse basisscholen die hadden meegedaan aan de teken-/knutselwedstrijd ‘Wie maakt het mooiste orgel' die was uitgeschreven voor de aan het kinderproject deelnemende scholen in het kader van het HOK jubileum.

 

Om ca. 16.00 uur togen allen naar de Lutherse Kerk, waar het feest werd voortgezet met een slotconcert op het J.H.H.Bätz orgel en het Italiaanse orgel dat ook in de kerk staat. En opnieuw verwelkomd met de klassieke draaiorgelklanken van ‘de Grote Radiokast' van de heer de Ruijter.

Ook hier traden alle HOK organisten op. Nu ook met de Capella Sancti Jacobi o.l.v. Jos Laus. Hier opende Ben van Oosten de rij met twee werken van Alexandre Guilmant (Grand Choeur Triomphale en Invocation. Jos van der Kooy improviseerde op een der ‘Psalmen Davids', waarna Geerten van de Wetering (Bätz orgel) en Aart Bergwerff (Italiaans orgel) het ‘Concierto de dos organos' van de Spaanse componist Pedro Josef Blanco ten gehore brachten. Geerten vervolgde zijn optreden op het Bätz orgel met een Impromptu van Lennox Barkeley en bleef nog even op de orgelbank zitten voor de begeleiding van het ‘Solus ad victimam' gezongen door de Capella Sancti Jacobi o.l.v. Jos Laus. Daarna zongen zij twee werkjes van Haags componisten (Jaap Geraerdts: ‘O lux perpetua' en Joop Schouten: ‘Er is een lam dat bloedt') om af te sluiten met het oude lied dat de basis vormde voor de jubileumcompositie ‘Gildebroeders maakt plezieren' in een vierstemmige koorzetting van Jos Laus. Een mooie opmaat naar het hoogtepunt en afsluiting van het slotconcert: de integrale uitvoering van de jubileumcompositie, de ‘Haagse Gildebroeders Suite voor orgel' van Johann Th. Lemckert, gespeeld door Aart Bergwerff.

 

Zowel in de Nieuwe Kerk als in de Lutherse Kerk mocht het HOK zo'n 250 bezoekers verwelkomen in een sfeer van feestelijke ongedwongenheid. De vele felicitaties, maar vooral de blije gezichten hebben HOK bestuur, organisten en participanten goed gedaan.

Dat daarnaast ook veel oude en nieuwe contacten met oud bestuursleden, donateurs en relaties hersteld, gelegd en bevestigd mochten worden stemt tot dankbaarheid.

De locaties van de jubileummiddag, de Nieuwe Kerk en Lutherse Kerk, ieder met hun eigen ambiance, hebben uiteraard ook bijgedragen aan de feestvreugde.

Het was een waardig en inspirerend feest waarvoor het HOK alle bezoekers, vrijwilligers en locatiebeheerders hartelijk wil bedanken. Op naar de toekomst, die vandaag al begonnen is.

Namens het HOK bestuur,
Henk Barnhard, secr.

Gepubliceerd: dinsdag 16 april 2013


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.