Actueel

St. Kunstcentrum Kloosterkerk 25 jaar

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk, een van de participanten van het Haags Orgel Kontakt (HOK), vierde op 4 september j.l. haar 25 jarig bestaan met een concert door fluitiste Leontien van Selmst, trompettist Anton Weeren en titulair organist van de Kloosterkerk, Jan Hage.

Dit feestelijke jubileumconcert vond plaats in de Kloosterkerk op zaterdag 4 september j.l.

De volgende werken werden uitgevoerd:

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk heeft vanaf 1985 vele lunchpauze- en orgelconcerten in de Kloosterkerk kunnen organiseren. Daarin stonden kunstzinnigheid en muzikaliteit altijd hoog in het vaandel. Hoeveel Hagenaars, vaste bezoekers, passanten en toeristen hebben al die jaren niet kunnen genieten van de vele ensembles, instrumentalisten en solisten die regelmatig te beluisteren waren in deze bijzondere en historische ambiance van de Kloosterkerk?

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk heeft naar de mening van het HOK een grote bijdrage geleverd voor het muzikale leven in de Haagse binnenstad.

Dat deze mening ook gedeeld werd door B&W van Den Haag werd nog een benadrukt door de wethouder van (o.a.) Cultuur mw. Marjolein de Jong, die in een korte toespraak na het concert de stichting feliciteerde met het behaalde lustrum en prees voor hun muzikale bijdrage aan Den Haag.

Dat dit echter niet de enige reden was van haar komst naar de Kloosterkerk ondervond KCK bestuurslid Jacob Jager, al bijna 20 jaar als noeste werker achter de schermen bezig met vele facetten binnen de Stichting. Hij mocht uit de handen van mw. de Jong de Haagse Stadspeld ontvangen, voor zijn vele werk dat hij met grote trouw altijd weer verricht. Jacob was zichtbaar verbaast door deze huldiging.

Tijdens een gezellig hapje en drankje, dat de vele aanwezigen na het concert werd aangeboden door de jubilerende Stichting, maakten velen gebruik van de gelegenheid om, naast contacten uit te wisselen met elkaar en de concertgevers, ook Jacob Jager en de bestuursleden van de Stichting KCK te gelukwensen.

"Den Haag, je tikt er tegen en het zingt" Zo dichtte Gerrit Achterberg in 1953.
Vrij naar deze grote Nederlandse dichter zou je ook kunnen zeggen "Den Haag, je tikt er tegen en het klinkt"
Waar?: Al 25 jaar in de Kloosterkerk. Proficiat!

Het bestuur van het HOK feliciteert de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk met dit mooie lustrum en wenst hen nog vele muzikale jaren toe.

Gepubliceerd: zaterdag 4 september 2010


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.