Actueel

Nieuw koororgel in Oudkatholieke Kerk

A.s. zondag 13 okt. zal het nieuwe koororgel van de Oudkatholieke Kerk, Jufr. Idastraat, in gebruik worden genomen tijdens een feestelijke eucharistieviering die om 10.00 uur begint.

Om 16.00 uur zal het koororgel de Gregoriaanse vespers in de kerk begeleiden en ook apart bespeeld worden.

Het orgel is in 1962 voor de Stephanuskerk te Moerdijk gebouwd door Marcussen & Son en heeft de volgende dispositie:
Manuaal (C-f3): Gedakt 8', Fløjte 4', Principal 2', Gemshorn 2', Sivfløjte 1'

Het HOK bestuur feliciteert de Oudkatholieke Kerk met dit heugelijke gebeuren.
Ook al maakt de Oudkatholieke Kerk geen deel uit van het samenwerkingsverband van het HOK, ze heeft meerde malen gastvrijheid geboden aan het HOK, waarbij het schitterende Garrels orgel in deze fraaie kerk tot klinken werd gebracht.

Het HOK bestuur

Gepubliceerd: vrijdag 11 oktober 2013


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.