Actueel

Altaar-orgel St.Jacobuskerk in gebruik genomen

 

Het nieuwe, door Jos Laus, i.s.m. de Fa Slooff, gebouwde altaar-orgel voor de St. Jacobuskerk, zal op zondag 10 april tijdens de Hoogmis van 10.15 uur worden ingezegend door vicaris Dr. Ad van der Helm.

Op vrijdag 15 april zal tijdens een orgelconcert de Feestelijke presentatie plaatsvinden van het nieuwe orgel.

In dit concert zal het altaarorgel worden bespeeld door Jos Laus, organist/dirigent van de St. Jacobuskerk. 
Aart de Kort, organist van de kathedraal te Rotterdam, zal het hoofdorgel van Adema/Maarschalkerweerd uit 1890/1976 bespelen. Medewerking zal worden verleend door de Schola Contorum Sti Jacobi, o.l.v. Jos Laus.
Op het programma zullen werken staan voor orgel-solo en voor twee orgels.

Het concert begint om 20.15 uur. Na afloop is er een ontvangst voor genodigden in de parochiezaal.

Nieuws - affiche-st-jacobus-15-04-2016__.jpg

 

Gepubliceerd: donderdag 24 maart 2016