Bethelkerk Scheveningen. Geschiedenis en orgel

  
[Afb. 1, 1a, 2: Bethelkerk in vogelvlucht en straatgevel]


ALGEMENE INFORMATIE KERK:

Naam kerk: Bethelkerk
Adres: Juriaan Kokstraat 175
Bouwjaar: 1970-1971
Architect: J.H. den Heijer
Beheer/gebruik: Protestantse Gemeente Scheveningen (PKN)

ALGEMENE INFORMATIE ORGEL:

Hoofd orgel: D.A. Flentrop, 1956/1971 – 34/III/P
Koor orgel: Pels & van Leeuwen, 1977 – 11/I/P
Concertvleugel: Steinway & Sons D-274
Titulair organist: Marcel van Duyvenvoorde

Organisatie concerten: organist
Locatie maakt geen deel uit van het HOK


BIJZONDERHEDEN:

De kerk vervult een belangrijke plaats in het culturele leven van Scheveningen, mede door toedoen van voormalig organist Sander van Marion. Het feit dat beide orgels vanaf het hoofdorgel bespeeld kunnen worden is aanleiding om deze kerk op te nemen in deze lijst.

KERK:

De huidige Bethelkerk is al de 3e kerk van die naam op Scheveningen. De eerste kerk was in de, bij de Keizerstraat gelegen Heemraadslag. Deze kerk was gebouwd in 1876 en deed dienst tot 1905. (er zijn geen afb. van deze kerk beschikbaar)
In dat zelfde jaar  1905 kwam de 2e Bethelkerk in de Juriaan Kokstraat gereed. Deze kerk werd in 1969 gesloopt om ruimte maken voor de huidige (3e) Bethlehemkerk

 
[Afb. 3, 4: exterieur, interieur 2e Bethelkerk 1905-9069)]


De huidige Bethelkerk kwam gereed in 1971. De opzet was dat het een multifunctioneel gebouw moest zijn met voldoende vergader- en sociëteitsruimte en de daarbij behorende voorzieningen.

Het gebouw is ontworpen door de Scheveningse architect J.H. den Heijer. Het gebouw staat in de rooilijn van de straat en is strak vormgegeven. Populair gezegd bestaat het gebouw uit een grote rechthoekige stenen ‘doos’ met een lage aanbouw. De straatgevel is van baksteen met verticale accenten (ramen) over de gehele hoogte, de begane grondverdieping, waarin de vergader en serviceruimtes zijn gelegen, is over de gehele breedte voorzien van glas. De kerkzaal is gelegen op de 1e verdieping en is bereikbaar via een ruime trap.

  
[afb. 5, 6, 7: straatgevels huidige Bethelkerk]


De entree van de kerk is aan de linker zijgevel daar staat ook de (losse) toren die bestaat uit twee taps toelopende betonnen schijven met bovenin verbindingen waar de luidklokken een plaats hebben gekregen.


[afb. 8: kerkzaal met zicht op liturgisch centrum en orgels]


De kerkzaal is ruim en, ondanks de smalle ramen, licht. De wanden zijn van schoon metselwerk. Het plafond van hout (schroten). Er kunnen 450 bezoekers in de kerk, die van kerkbanken is voorzien. De banken zijn rond het verhoogde liturgisch centrum gerangschikt. De kansel staat in het midden. Links daarvan is een orgelbalkon met het hoofdorgel, rechts in de hoek van de zaal hangt het koororgel aan de wand.

ORGEL(s)

In de Bethelkerk zijn twee orgels aanwezig. Een Hoofdorgel en een Koororgel, dat tevens bespeelbaar is vanaf de klaviatuur van het Hoofdorgel.

 

  
[afb. 9, 10, 11: front en klaviatuur Flentrop-Hoofdorgel, Pels & Van Leeuwen-Koororgel]


Hoofdorgel

Het hoofdorgel is in 1956 gebouwd door D. A. Flentrop te Zaandam voor de 2e Bethelkerk en in 1971 door orgelbouwer Jac. van der Linden te Leiderdorp overgeplaatst naar de huidige Berthelkerk. Daarbij wordt het orgel tevens uitgebreid met een 3e klavier (Bovenwerk) en worden enkele tongwerken vernieuwd. In 1977 wordt door fa Pels & van Leeuwen te Waardenburg de dispositie en intonatie aangepast. Mede i.v.m. de plaatsing van een nieuw koororgel, dat ook vanaf het hoofdorgel bespeeld kan worden. Het hoofdorgel heeft dan 34 stemmen over drie klavieren (Hoofdwerk, Rugwerk en Bovenwerk) en pedaal. Het orgel heeft sleepladen en mechanische toets- en registertractuur. 

Koororgel

Het Koororgel is gebouwd door orgelbouwer Pels & van Leeuwen en heeft 11 stemmen over manuaal en pedaal (Unitlade) In 1999 is een sterk tongwerk (Tuba mirabelis 8’ a chamade) toegevoegd. Het orgel heeft sleepladen en elektrische toets- en registertractuur. Bespeling is mogelijk vanaf een eigen (losstaande) speeltafel maar ook vanaf het hoofdorgel.
CONCERTEN/ORGELBESPELINGEN

Voormalig organist Sander van Marion verzorgde van af 1978 regelmatig orgelbespelingen in de Bethelkerk, maar ook speciale vieringen met veel muziek en lezingen. Deze traditie is door zijn opvolger Marcel van Duyvenvoorde in gewijzigde vorm overgenomen.

 


[afb. 12: Organist Bethelkerk Marcel van Duyvenvoorde]
 

MEER INFORMATIE:

 

HB/juli 2022

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.