organist Casper de Jonge

Casper de Jonge (1977), hoofdorganist van de Waalse Kerk, studeerde klassieke talen in Leiden. Een studie die hij cum laude afsloot. Vanaf 2006 is hij universitair docent Grieks op de universiteit van Leiden.

Hij studeerde piano bij Geoffrey Madge aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden). Gedurende lange tijd was hij repetitor van het Leiden English Choir, het Leids Studentenkoor Collegium Musicum, en The Incidental Choir (THINC). Van 1995 tot 2004 was hij organist van de Oud-Katholieke Kerk te Leiden; tegenwoordig is hij een van de organisten van de Waalse Kerk en begeleidt hij diensten op het fraaie Cavaillé-Coll orgel van deze kerk. Tevens is hij een van de bespelers van het orgel in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Hij trad op als pianobegeleider bij uitvoeringen van zowel liederen als koorwerken, waaronder Rossini’s Petite messe solennelle en Liszts Via crucis.

Samen met pianiste Nina Kroese, met wie hij een duo à quatre mains vormt, begeleidde hij Brahms’ Requiem en Liebesliederwalzer. Hij treedt regelmatig op als pianist en organist.

De 2e organist van de Waalse Kerk is Carel Cames van Batenburg.

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.