Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK) Zaterdagmiddagconcert "Franse componisten door de eeuwen heen"

Zaterdagmiddagconcert "Franse componisten door de eeuwen heen"

Datum zaterdag 1 oktober 2022
Aanvangstijd 15:30
Locatie Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK)
Uitvoerenden

Vocaal Ensemble Magnificat, o.l.v. Mirjam van den Hoek

Sander van den Houten, orgel

Programma

Frans programma met werken van o.a. César Franck (Psalm 150), Louis Vierne (Mis), Marcel Dupré, Charles Gounod, Marc-Antoine Charpentier en Claude Goudimel.

Meer informatie over de uitvoerenden

Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis is opgericht op 29 januari 1988 en bestaat nu dus ruim 34 jaar. Het ensemble telt op dit moment 19 leden. Sinds de oprichting van het ensemble tot einde 2018 heeft het onder leiding gestaan van de vakbekwame dirigent Rinus Verhage.
Sinds begin 2019 staat het onder leiding van Mirjam van den Hoek.
Magnificat wil voor een breed publiek op kwalitatief hoog niveau musiceren. Ze wil de muziek uitvoeren zoals de componisten dat bedoeld hadden. Het ensemble richt zich op de vocale (kerk)muziek van Barok tot Renaissance en op (vroeg)middeleeuws tot hedendaags repertoire. Elk najaar, dan wel in de Kerstperiode, geeft het haar eigen ‘grote’ concert in de Hervormde kerk in Dirksland. Daarnaast zingt het ook op uitnodiging elders in de regio. Vanaf 2021 zullen we ook een 'vaste' plaats krijgen in de Catharijnekerk te Brielle.

Het koor streeft een zo stijlgetrouw mogelijke weergave van de uit te voeren werken na en beoogt hiermee de lokale bevolking op Goeree-Overflakkee en de bevolking in de omliggende regio’s aan te zetten zich meer te gaan verdiepen in de vocale klassieke muziek met daarbij een lichte voorkeur voor barokmuziek.
Nevendoelstelling daarbij is er naar te streven dat vocale klassieke muziek op Goeree-Overflakkee en waar mogelijk ook in de regio’s rondom een substantiële plaats blijft innemen ten opzichte van andere soorten muziek die de laatste jaren in opmars zijn.

Vocaal Ensemble Magnificat maakt indien nodig gebruik van professionele musici en barokensembles.
Bij het 25-jarig bestaan van Magnificat is voor het eerst een Choral Evensong uitgevoerd. De authentieke opzet en uitvoering, steeds in samenwerking met het schoolkoor van de CSG ‘Prins Maurits’, blijkt een succesformule.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.