St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) van Passie naar Pasen Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthoy Zielhorst & Jos Laus

van Passie naar Pasen Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthoy Zielhorst & Jos Laus

Datum zaterdag 20 maart 2010
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthoy Zielhorst & Jos Laus

Programma

Passieconcert
R.K. Kerk van de H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat Den Haag,
20 maart 2010, aanvang: 16.00 uur
Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst

Jos Laus, orgel

1. Cathédrales (uit Pièces de Fantaisie)
(orgel solo) Louis Vierne (1870 - 1937)

2. Palmzondag
Christus factus est

3. Donkere Metten WD
a. Psalm 69 met antifoon Avertantur
b. Lectio: Incipit Lamentatio
c. Responsorium: In monte Oliveti

4. Witte Donderdag
a. Off: Hoc Corpus
b. Le Banquet céleste
Olivier Messiaen (1908 - 1992) (orgel solo)

5. Donkere Metten GV
a. Lectio: Lamed. Matribus
b. Responsorium: Velum templum
c. Psalm 53 met ant Alieni
d. Responsorium: Tenebrae

6. Goede Vrijdag
a. Improperia
b. Hymne Stabat mater (selectie)
c. Consummatum est (uit: Sept Chorals Poèmes)
Charles Tournemire (1870 - 1839) (orgel solo)

7. Donkere Metten PZ
Resp: Ecce quomodo moritur

8. Paaswake
a. Cant: Sicut cervus
b. Litanie van alle heiligen

9. Metten Pasen
a. Resp: Cum transisset
b. Incantation pour un jour Saint
Jean Langlais (1907 - 1991) (orgel solo)

10. Pasen
Victimae Paschali laudes

Programmaboekje (tevens toegang): € 8,- / € 7,- (CJP/65+) kinderen tot 15 jaar gratis

Meer informatie over de uitvoerenden

Het Gregoriaans Koor Utrecht (GKU, voorheen Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) is in 1968 opgericht en staat sinds december 1998 onder leiding van Anthony Zielhorst. Het koor telt momenteel 15 zangers.

Het koor stelt zich ten doel het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang te behouden, te presenteren en te stimuleren. Hiertoe verleent het koor medewerking aan liturgische vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen. Tot de eigen tradities behoort de jaarlijkse uitvoering van de Metten van Witte Donderdag in de Utrechtse Kathedraal, waarna de rest van de Goede Week elders in binnen- of buitenland wordt gevierd.

In de afgelopen dertig jaar is het koor te gast geweest in de voormalige hofkerk van het Louvre, de Saint Germain l'Auxerrois, de St. Thomaskerk te Praag en de basiliek Ste. Clotilde te Parijs.Het GKU neemt regelmatig deel aan Europese muziekfestivals. Verder wordt aandacht besteed aan andere liturgische muziek, zoals het ambrosiaans, evenals aan meer recente Latijnse liturgische muziek voor eenstemmig mannenkoor en orgel. Voorbeelden daarvan zijn de Missa cum jubilo van Maurice Duruflé en de Missa Adventus et Quadragesimae van Petr Eben. Speciaal voor het koor gecomponeerd zijn de Missa Ultima van Herman Strategier, de Missa Archiepiscopi van de Engelse componist Adrian Williams en de Missa Ad Valedictionem van oud-dirigent Jan Boogaarts.

In samenwerking met de KRO heeft het koor talrijke plaatopnamen gemaakt. In 1993 verscheen de eerste cd met de complete liturgie van de ambrosiaanse mis van Driekoningen. In 1995 werd deze cd gevolgd door een cd gewijd aan Sint Willibrord. In november 1995 werkte het koor mee aan het Willibrord-eeuwfeest en aan een rechtstreeks uitgezonden eucharistieviering in de Kerk der Friezen te Rome. Tijdens deze viering wijdde paus Johannes Paulus II het nieuwe altaar van deze kerk. De volgende cd van het GKU verscheen in 1998: Aurea Luce, de vespers en mis van het feest van de apostelen Petrus en Paulus. En tenslotte in 2008 Advent & Christmas met gregoriaanse Advents- en Kerstgezangen afgewisseld door orgelimprovisaties.

Anthony Zielhorst studeerde schoolmuziek, orgel en koordirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment is hij werkzaam als hoofd van de afdeling Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar doceert hij ook nog Gregoriaans voor dirigenten. Verder is hij nauw betrokken bij de inhoudelijk vernieuwing van het muziekonderwijs in Nederland. Hij publiceerde in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en maakt deel uit van de redactie van het Gregoriusblad.

Als koordirigent houdt Anthony Zielhorst zich bezig met verschillende genres en stijlen. Met het Nederlands Zangtheater in Amsterdam (sinds november 1993) richt hij zich op nieuwe vormen van muziektheater. Met het Collegium Musicum Amstelodamense (sinds september 1995) voert hij gevarieerd repertoire uit alle stijlperioden uit, met name de eerste helft van de 20ste eeuw. Sinds oktober 1997 heeft hij de muzikale leiding over het Tilburgse kamerkoor Ad Parnassum. Dit koor heeft zich gespecialiseerd in Nederlandse en Vlaamse muziek uit de 20ste en 21ste eeuw. Vanaf december 1998 is hij als dirigent verbonden aan het Gregoriaans Koor Utrecht.

Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem. Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad (K.K.O.R.) en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) is hij betrokken bij talrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten van (monumentale) pijporgels. Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw.

Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon resulteerde in een lijvig manuscript dat inmiddels in 2009 verschenen is.

Jos Laus is naast zijn werkzaamheden in de H. Jacobuskerk te Den Haag, als pianobegeleider verbonden aan de Dans-vakopleiding van het Kon.Conservatorium te Den Haag. Tevens is hij dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.