Kloosterkerk Lunchconcert Kees van Eersel (orgel)

Lunchconcert Kees van Eersel (orgel)

Datum woensdag 6 juli 2011
Aanvangstijd 12:45
Locatie Kloosterkerk
Uitvoerenden

Kees van Eersel (orgel), Kloetinge

Programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium et Fuga in A - BWV 536

Louis Nicolas Clérambault (1676-1749)
Suite du deuxieme Ton
- Plein jeu
- Duo
- Trio
- Basse de Cromorne
- Flûtes
- Recit de Nazard
- Caprice sur les grands jeux

Gabriël Verschraegen (1919-1981)
Toccata ‘Te Deum'

Meer informatie over de uitvoerenden

Kees van Eersel ontving zijn eerste orgellessen van Gijs de Graaf, toenmalig organist van de Grote kerk te Vlaardingen. Daarna studeerde hij orgel aan het Rotterdams Conservatorium.
Bij Piet van den Kerkhoff behaalde hij zijn Onderwijsakte B, bij George Stam het einddiploma solospel met aantekening voor improvisatie en bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. Tijdens deze periode studeerde hij tevens koordirectie bij George Stam met bijvakken zang, viool en compositie (bij Otto Ketting) en later hoofdvak piano bij Bart Berman. Ook studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de onderscheiding 'Maximum'.

Na zijn benoeming als cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes studeerde hij gedurende kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en behaalde de Praktijkdiploma's Kerkelijk Koorleider en Kerkelijk Orgelspel. Daarnaast studeerde hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Tevens behaalde hij aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort het Praktijkdiploma en Einddiploma Beiaardspel, beide met aantekening voor improvisatie.

Kees van Eersel was tot zijn pensionering in 2009 stadsbeiaardier van Zierikzee waar hij iedere donderdag de beiaard bespeelde. Hij was oprichter van de Maria Magdalena-cantorij waarvoor hij liedzettingen, responsies en diverse motetten schreef. Ook was hij dirigent van het Roosendaals Kamerkoor en het, door hem opgerichte, Zeeuws Vocaal Ensemble Met dit koor maakte hij vele concertreizen naar Europese landen en werden opnamen voor radio en tv gemaakt.

Kees van Eersel beklede div. bestuursfuncties binnen de K.N.O.V. Ook was hij lid van de Commissie voor de Kerkmuziek van het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst en van de Landelijke Hervormde Orgelcommissie. Tot aan zijn pensionering organiseerde hij kerkconcerten in de Grote Kerk van Goes.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.