Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK) Bätz-Orgelmaand (400 jaar Lutherse Gemeente Den Haag)

Bätz-Orgelmaand (400 jaar Lutherse Gemeente Den Haag)

Datum zaterdag 1 oktober 2011
Aanvangstijd 15:30
Locatie Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK)
Uitvoerenden

Jos van der Kooy (orgel) Frits Zwart (lezing)

Programma

"Rondom Jan Zwart: Lutherse Kerkmuziek in Nederland" deel 1

 

Met lezing door Dr. Frits Zwart, voorafgaande aan het concert over het thema: "Jan Zwart en zijn kerkmuzikale idealen"

Jan Zwart (1877-1937)
Hymne "Wilt heden nu treden"
uit Drie Oud- Hollandsche liederen
uit Valerius "Gedenckcklanck" (1933)

Cornelis de Wolf (1880-1935)
Passacaglia, Koraal en Fuga
'Wie maar de goede God laat zorgen' (1928)

Max Reger (1873-1916)
Präludium d moll
uit Zwölf Stücke für die Orgel opus 65 (1902)

Jan Zwart (1877-1937)
Canonisch voorspel "O Hoofd vol bloed en wonden"
uit Suite Passie en Paschen

Jan Zwart (1877-1937)
Larghetto (1899)
(voltooid door Jaap Zwart)

Jan Zwart (1877-1937)
Koraalbewerking
"O God'lijk Lam onschuldig" (als cantus firmus)
en
"O Hoofd vol bloed en wonden" (in de begeleiding)
uit Vijf Orgelkoralen

Jan Zwart (1877-1937)
- Koraalinleiding "O Heil'ge Geest, daal op ons neer"
Posthume uitgave, 1981:
(genoteerd door Feike Asma en Dirk Jansz. Zwart)
- Orgelkoraal "O Heil'ge Geest, daal op ons neer"
uit 5 Orgelkoralen

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata 6. à 2 Clav. et Pedal G dur, BWV 530
- Vivace
- Lento
- Allegro

Jan Zwart (1877-1937)
Fantasie over het Lutherlied:
"Een vaste Burg is onze God"
- Inleiding Allegro con fuoco
- eerste bewerking
- tweede bewerking Andante religioso
- derde bewerking (1917)

Meer informatie over de uitvoerenden

Jos van der Kooy (1951) geniet een internationale reputatie als concertorganist, improvisator en kerkmusicus. Zijn repertoire omvat werken uit nagenoeg alle stijlperioden. In 1970 maakte hij zijn internationaal debuut met een concert in de Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche in Berlijn.

Vanaf 1966 is hij als kerkmusicus werkzaam in Amsterdam. Sinds 1981 is hij daar cantor en organist van de Westerkerk. Sinds 1991 is hij stadsorganist van Haarlem. Hij is er vaste bespeler van het Müller-orgel in de Grote of Sint Bavokerk en van het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie. Sinds 2006 is hij organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag.

Van der Kooy doceert orgel, improvisatie en kerkmuziek aan de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden, aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan de Internationale Zomeracademie voor organisten in Haarlem. Hjj gaf masterclasses in Saint Albans, Berlijn, Kazan, Leipzig, Londen en Neurenberg.
Hij treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland. Van zijn spel zijn een twintigtal cd's en dvd's verschenen.

Jos van der Kooy zet zich ook veelvuldig in om het orgel en de orgelmuziek onder 'de gewone man' en niet in de laatste plaats onder de aandacht van kinderen te brengen. Zo heeft hij geeft hij vele orgelexcursies en 'open orgeldagen' in de kerken waar hij is benoemd, houd hij lezingen en voordrachten en verzorgt hij presentaties en uitvoeringen voor de jeugd. In de jaren 2009, 2010 en 2011 heeft hij (als de organist 'meneer Jos') meegewerkt met het Educatief Project 'Muziek uit een gebouw' bedoeld voor kinderen van groep 5 en 6 van Haagse basisscholen, dat door het Haags Orgel Kontakt was ontwikkeld. Dit project zal, in samenwerking met het 'Koorenhuis' ook in 2012 verder worden voortgezet.

In de loop der jaren zijn hem de volgende prijzen en onderscheidingen toegekend:
- Tournemire Prize, International Organ Festival, Saint Albans, 1977.
- Eerste Prijs Nationaal Improvisatie Concours, Bolsward, 1978.
- Eerste Prijs Internationaal Improvisatie Concours, Haarlem, 1980 en 1981.
- Prix d'Excellence, als leerling van Piet Kee aan het Conservatorium van Amsterdam, 1981.
- Zilveren medaille, 1989, en gouden medaille, 2000, van Société Académique "Arts, Sciences, Lettres", Parijs, wegens verdiensten voor Franse muziek.

Dr. Frits Zwart (1954) is musicoloog en als directeur verbonden aan het Nederlands Muziek Instituut (NMI) in Den Haag. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging, thans Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, en werkte lange tijd als Conservator bij het Haags Gemeentemuseum.

Hij vervult verschillende functies in maatschappelijke en culturele organisaties, waaronder die van bestuurslid van de Stichting De Vergeten Componist, de Julius Röntgen Stichting, de Henk Badingsstichting en zo verder. Ook was hij bestuurslid van het Haags Orgel Kontakt.

Voor zijn voortrekkersrol in en met het Nederlands Muziek Instituut op het gebied van muzikaal erfgoed, werd hem in 2009 de erepenning toegekend van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM). Deze onderscheiding wordt eens in de drie jaar door de KVNM uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de verbreiding of verdieping van de kennis met betrekking tot de Nederlandse muziekcultuur door middel van gesproken woord, publicatie of uitvoering.

Zwart schreef het eerste deel van een biografie over de dirigent Willem Mengelberg (1871-1951) en publiceerde verder onder anderen over Samuel de Lange jr., Jan Zwart en Alexander Winterberger. Ook redigeerde hij verschillende muziekuitgaven van zijn grootvader Jan Zwart (1877-1937)

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.