Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK) Orgelconcert Jaap Kroonenburg

Orgelconcert Jaap Kroonenburg

Datum zaterdag 19 oktober 2013
Aanvangstijd 15:30
Locatie Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK)
Uitvoerenden

Jaap Kroonenburg (Maassluis)

Programma

werken van
Feike Asma (1912-1984),
Willem Petri (1865-1950),
Bram Bruin (1912-1968),
Cornelis J. Bute (1889-1979),
Samuel de Lange jr. (1840-1911),
Willem Mudde (1909-1984),
Hendrik Andriessen (1892-1981)

Meer informatie over de uitvoerenden

Jaap Kroonenburg, geboren te Alkmaar, werd na zijn studie Technische Natuurkunde in Delft, leraar wis- en natuurkunde. Aan het einde van het schooljaar 2006/2007 ging hij met vervroegd pensioen.

Hij behaalde in 1981, onder leiding van docent André Verwoerd, het Solistendiploma Orgel (Uitvoerend Musicus) aan het Rotterdams Conservatorium . Eerder slaagde hij voor het staatsexamen theorie van het Orgeldiploma B met bijvak piano (docenten Kees Bornewasser en Koos Bons). Vanaf 1968 kreeg hij interpretatielessen van Feike Asma.

Als organist is hij werkzaam geweest in Sint Pancras en Heiloo. Vanaf 1972 is hij als organist verbonden aan de Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis, eerst als tweede organist naast Feike Asma en na diens overlijden in 1984 als vaste bespeler van het befaamde Garrelsorgel.

Jaap Kroonenburg is sinds 1972 lid en sinds 1984 voorzitter van de ‘Orgelcommissie Grote Kerk Maassluis' en een stuwende kracht in tal van activiteiten van de commissie, waarvan alle opbrengsten het orgel ten goede komen.
Hij is medeorganisator van de jaarlijkse orgelconcertserie, de ‘Open orgeldag' (samenvallend met de Open Monumentendag), het Govert van Wijn Orgelconcours (voor conservatoriumstudenten en amateurs) en diverse andere concerten met een vocale en/of instrumentale bijdrage onder de noemer ‘Concerten op de Winteravond'. Hij verzorgt rondleidingen, voor buitenlanders onder andere, maar ook voor de Maassluise schooljeugd. In het kader van het ‘Cultuurmenu Basisonderwijs Maassluis' geeft hij uitleg over de technische aspecten van het orgel en een korte klankdemonstratie. In 2005 richtte hij, onder auspiciën van de Orgelcommissie, een vriendenkring op voor orgelliefhebbers en concertbezoekers.

Daarnaast geeft Jaap Kroonenburg door het jaar heen talrijke, goed bezochte orgelconcerten in het land en maakte hij diverse plaatopnames en cd's. Deze opnames bevatten een breed scala aan orgelliteratuur, met speciale aandacht voor werken uit de Romantiek - zoals van Karg-Elert, Guilmant en Mendelssohn en Nederlandse componisten.

Sinds enige jaren brengt hij, onder de label van de Orgelcommissie, de Cd-opnamen ‘Jaap Kroonenburg in concert' uit. Deze serie bevat orgelwerken uit diverse stijlperioden en geeft een indruk van het brede concertrepertoire van Jaap Kroonenburg en de vele mogelijkheden van het Garrelsorgel. Recent is de serie 'Mendelssohn & more' verschenen, waarop alle Sonates en Preludia en fuga's van Mendelssohn staan, gecombineerd met diverse orgelwerken van voornamelijk tijdgenoten van Mendelssohn. Veel bijval oogsten ook de cd's met koraalbewerkingen van Feike Asma, bewerkingen die velen hebben ontroerd bij een kerkdienst of een concert. Als bekroning van dit project is in 2005 een DVD uitgebracht, waarop te zien is hoe hij op ‘hun' beider Garrelsorgel de werken van zijn leermeester tot klinken brengt.

Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur werd hij in 1991 onderscheiden met de Zilveren medaille van de Société Académique d'Education ‘Arts, Sciences et Lettres' in Parijs. In 2005 werd hij opnieuw onderscheiden; ditmaal ontving hij Vermeil (verguld) voor zijn vertolkingen van Frans-romantisch repertoire en het uitbrengen van Guilmant-werken op CD.

Een jaar eerder, voorafgaand aan het concert ‘Hommage aan Feike Asma' op 13 november 2004, ontving Jaap Kroonenburg van de Vereniging van Kerkvoogden in de Nederlands Hervormde Kerk te Maassluis het ‘Draaginsigne in goud' wegens het vervullen van de functie van organist gedurende 42 jaar.
Bij de viering van het 275-jarig jubileum van het Garrelsorgel op 2 februari 2008 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In 2009 ontving hij de Cultuurprijs van de Culturele Raad van Maassluis.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.