St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) Concert Madelon Steens (fluit) en Jos Laus (orgel)

Concert Madelon Steens (fluit) en Jos Laus (orgel)

Datum zaterdag 12 april 2014
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Madelon Steens (fluit) en Jos Laus (orgel)

Programma

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Bergamasca

Giovanni Pergolesi (1710-1736)
Concerto in g
Adagio (fluit en orgel)

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
Praeludium und Fuge in g

Cécile Chaminade (1857-1944)
Pièce Romantique (fluit solo)

Cécile Chaminade
Pastorale enfantine opus 12

Joseph Gabriel (von) Rheinberger (1839-1901)
Cantilena (uit: symfonie II opus 148, d minor)

Marius Flothuis (1914-2001)
Aubade opus 19a (fluit solo)

Jacob Bijster (1902-1958)
Fantasie over ‘Komt nu met zang'

Jehan Alain (1911-1940)
Aria pour Flûte et Orgue

Jehan Alain
Litanies

Meer informatie over de uitvoerenden

Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem. Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L.Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw.
Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is Jos Laus werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Sti. Jacobi.
Sinds 2008 is Jos Laus artistiek adviseur van het HOK bestuur.

Zie ook de website van Jos Laus.

Madelon Steens (1979) begon op 9-jarige leeftijd met haar eerste dwarsfluitlessen bij Karin de Jong aan de Stedelijke Muziekschool te Zoetermeer. In 1992 werd zij toegelaten tot de Jong Talent Opleiding van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar zij lessen volgde bij Peter van Munster en Thies Roorda.
In 1996 behaalde ze het Havo-diploma en begon ze aan de vakopleiding die zij in 2000 succesvol afsloot met het diploma Bachelor of Music. In aansluiting hierop vervolgde zij haar studie aan het Conservatorium voor Muziek en Dans in Rotterdam bij de fluitist Jo Hagen. In 2002 behaalde zij het diploma Master of Music. Naast deze opleiding volgde zij de de Pabo te Leiden, die zij eveneens in 2002 succesvol afsloot met het diploma Bachelor of Education.
Verder volgde ze masterclasses bij Rien de Reede, Robert Dick, Simon Hunt, Patricia Morris en Jacques Zoon.

Driemaal kreeg Madelon de eerste prijs bij het ‘Nationaal Fluitconcours' en was zij laureate bij het ‘Prinses Christina Concours' in 1994, 1995 en 1996. Ook behaalde zij tweemaal een tweede prijs bij het ‘Nationaal Concours Stichting Jong Muziek Talent Nederland'. In 1998 behaalde zij een tweede prijs bij het ‘8. Internationaler Flöten-Wettbewerb Friedrich Kuhlau' te Uelzen (Duitsland).
In 2000 won zij de ‘Yamaha beurs voor houtblaas-instrumenten'.

Verder verzorgde zij een solo-optreden voor H.K.H. Prinses Christina en gaf ze diverse recitals in o.a. het Kurhaus te Scheveningen en in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Enkele recitals werden op de radio uitgezonden.

Madelon speelde 1e fluit in het ‘Atheneum Blazers Consort' en in orkest- en ensembleprojecten tijdens haar studie aan het conservatorium. Ook was ze solofluitiste in het ‘Viotta Jeugd Orkest', waarmee ze tournees maakte naar Oostenrijk, Tsjechië en Schotland. Tijdens deze laatste tournee was ze ook solofluitist in het ‘Aberdeen Festival Orchestra'.

Naast het geven van concerten is Madelon momenteel regelmatig werkzaam als groepsleerkracht op een basisschool te Zoetermeer.  

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.