St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) middagconcert (orgel)

middagconcert (orgel)

Datum zaterdag 23 mei 2015
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Aart de Kort (Rotterdam): orgel

Programma

Marco Enrico Bossi (1861 - 1923)
Entrée Pontificale (opus 104 no. 1)

Marco Enrico Bossi
Thème et Variations (opus 115)

Marco Enrico Bossi
Scherzo (opus 49 no. 2)

Ottorino Respighi (1879 - 1936)
Preludio in La minore sopra un Corale di Bach

Jaap Vranken (1897- 1956)
Toccata over Veni Sancte Spiritus

Erik Satie (1866 - 1926)
Commune qui mundi nefas (uit "Messe des Pauvres")

Erik Satie
Prélude I uit "Le Fils des Étoiles" (1891)

Han van Koert (1913-1976)
Veni Sancte Spiritus

Aart de Kort (*1962)
Prelude and Fugue in Blue


Klik HIER voor een affiche voor dit concert

Het aanvankelijk geplande concert voor twee orgels zal op een later tijdstip plaatsvinden

Meer informatie over de uitvoerenden

Aart de Kort (Rotterdam): orgel

Concertagenda - aart-de-kort-orgel.jpg

Aart de Kort werd in 1962 geboren te Leidschendam. Van 1970 tot 1976 studeerde hij piano bij Coen Ruivenkamp jr. waarna hij zijn studie van 1976 tot 1981 voortzette bij bij Joop Schouten (piano en orgel). Van 1981 tot 1986 studeerde hij hoofdvak orgel bij Wim van Beek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en van 1986 tot 1988 kerkmuziek o.a bij Jan Valkestijn en Klaas Bolt en orgel bij Jacques van Oortmerssen. In 1990 nam hij deel aan de Zomeracademie Haarlem met o.m. een cursus ‘Sweelinck' bij Bernard Winsemius en improvisatie bij Hans Haselböck en Anders Bondeman. Tijdens het slotconcert was hij een van de deelnemers met een improvisatie.
In 1993, 1994, 1996 en 1997 ondernam hij studiereizen naar Engeland, Schotland en Wales om kennis te maken met de Engelse kerkmuziek.

Aart de Kort ontving diverse prijzen, zoals in 1988: winnaar improvisatieconcours Bolsward (2e prijs)
1989: winnaar Koraalprijs Concours Bolsward; 1991: 1e prijs en BRT-prijs improvisatieconcours Knokke (B.). In 1994 en 1998 was hij finalist bij het prestigieuze improvisatieconcours te Haarlem.

Sinds 2003 is Aart de Kort organist van de Kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam.
Sinds 1983 organist van de R.K. Kerk OLV van Goede Raad te Den Haag, waar hij bij de balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium sinds 1990 als pianist werkzaam is.
Sinds 1991 is hij dirigent van het gemengd vocaal ensemble Quattro Stagioni

Ook is hij van 2001 tot 2008 muzikaal reisleider tijdens kerkmuziekreizen naar kathedralen en colleges in Engeland voor Choir & Organ Tours of Friends in Music (Carel Weijers) (2001: Zuid-Engeland, 2002: Cambridge en Norfolk, 2003: Oxford en West-Engeland, 2004: Van Liverpool tot Beverley, 2005: Londen, The West en Wales, 2006: Cambridge en The Midlands)
Sinds 2007 dirigent van het vocaal vrouwenensemble L'Amuze te Alphen a/d Rijn e.o.
Ook verzorgde hij de koorbegeleiding van diverse koren en solisten. (o.a. Philharmonisch Koor Hagacantare, Die Haghe Sanghers, Rotte's Mannenkoor, Voorne's Dameskoor, Voix Jolies, Haags Kamerkoor etc.) (o.a. Elma v/d Dool, Ellen Schuring, Anja van Wijk, Dianne Verdoodt, Ludwig van Gijsegem, Frans Huijts, Marten Smeding, Bernard Kruysen, Frans Kokkelmans)

Aart de Kort is actief als (privé) docent orgel, geeft workshops (kerkelijk orgelspel, Nederlandse muziek en improvisatie)
Hij is bestuurlijk actief als adviseur bij de Stichting Het Joop Schoutenhuis, bestuurslid Jan Vermulst Stichting. Ook is hij webmaster van de Haagse Orgel Kring.

Van de hand van Aart de Kort zagen diverse publicaties het licht. zoals: "90 Jaar orgels en organisten in een Haagse parochiekerk" (uitg. parochiebestuur OLV van Goede Raad te Den Haag, 1994)
en was hij co-auteur "Van Satans Fluytenkast tot Vox Angelica", handboek voor r.k. kerkorganisten (uitg. NSGV/Gooi & Sticht, 2003)
Ook verzorgde hij diverse artikelen in boeken, tijdschriften en brochures en inventarisatie van orgels in Den Haag e.o. , gepubliceerd op internet (http://home.planet.nl/~kort0158/orgels_in_den_haag.html en http://home.planet.nl/~kort0158/verdwenen_orgels.html)

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.