St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) > Orgelconcert

> Orgelconcert

Datum zaterdag 14 november 2015
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Jos Laus (Den Haag): orgel

Programma

Pierre du Mage (1676 -1751)
Livre d'orgue
- Plein Jeu
- Fugue
- Trio
- Tierce en taille
- Basse de Trompette
- Récit
- Grand Jeu

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto in d nach Vivaldi
- Allegro
- Fuga
- Largo e spiccato

Aart de Kort (1962)
Uit: Five Preludes on Gregorian chants
- no 5 Pange Linqua

Serge Rachmaninoff (1873-1943)
Prelude - bew: J. Stuart Archer (1866-954)

André Fleury (1903-1995)
Uit : 24 Pièces
- Allegro Maestoso
- Modéré et expressif

Joseph Callaerts (1838-1901)
Toccata opus 23

 

Meer informatie over de uitvoerenden

Jos Laus (orgel)

HOK organisten - jos-laus-sintjacobuskerk.jpgJos Laus (1953) Is in het dagelijkse leven musicus en orgeldeskundige.
Sinds 2004 is hij als Organist en dirigent verbonden aan de RK kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage (Parkstraat). Daarnaast is hij dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble. Tevens is hij als pianobegeleider verbonden aan de Dans-vakopleiding van het Kon.Conservatorium te Den Haag.

Als adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad (K.K.O.R.) en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) is hij betrokken bij talrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten van (monumentale) pijporgels. Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname.

In 2009 mocht Jos Laus zijn 40 jarig organistenschap gedenken. Dit werd op waardige wijze gevierd tijdens een Hoogmis op 1 november, waarbij hij onderscheiden werd met de gouden Gregoriusmedaille, en tijdens een feestelijk jubileumconcert op 14 november in 'zijn' St. Jacobuskerk.

Van de hand van Jos Laus verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw.
Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd resulteerde in een lijvig manuscript onder de naam 'Maarschalkerweerd & Zoon, Orgelmakers te Utrecht', dat in 2008 bij de uitgeverij Canaletto in boekvorm is verschenen (ISBN 978-90-6469-842-2). (dit boek is te koop bij antiquariaat/boekhandel Kretzschmar, Noordeinde 158, Den Haag)

Jos Laus concerteert regelmatig in binnen- en buitenland.

Sinds 2008 heeft Jos Laus als Artistiek Adviseur zitting in het bestuur van het Haags Orgel Kontakt (HOK)

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.