St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) concert voor 2 orgels

concert voor 2 orgels

Datum vrijdag 15 april 2016
Aanvangstijd 20:15
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Jos Laus (Den Haag), altaar-orgel en
Aart de Kort (Rotterdam), hoofdorgel

Programma

Nieuws - affiche-st-jacobus-15-04-2016__.jpg

Feestelijk presentatieconcert i.v.m. ingebruikname van het door Los Laus, i.s.m. de Slooff orgelbouw, gebouwde Altaar-orgel, met werken voor orgel solo en twee orgels. Waarbij Jos Laus, dirigent /organist H. Jacobuskerk te Den Haag het nieuwe altaar-orgel zal bespelen en Aart de Kort, organist van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth te Rotterdamhet, het Adema/Maarschalkerweerd-hoofdorgel uit 1890/1976 (57/III/P). E.e.a. met medewerking van de Schola Cantorum van de H. Jacobuskerk.

 1. Opening door Mevr. A.C.M. Ranke, secretaris Beheercommissie H. Jacobuskerk.
  .
 2. Inleiding op het programma en orgel door Jos Laus
  .
 3. Antonio de Cabezón (1510-1566)
  Canticum B. Mariae Virginis
  Magnificat Primi Toni
  (Schola + Altaar-orgel) 
  .
 4. Eugène Gigout (1844-1925)
  Grand Choeur Dialogué
  (Hoofdorgel + Altaar-orgel)
  .
 5. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Vor Deinen Tron tret' ich hiermit, BWV 668
  (Altaar-orgel)
  .
 6. Samuel Scheidt (1587-1654)
  Fantasie (uit: Tabulatura Nova 1624)
  echo ad manuale duplex, Forte & Lene
  (Hoofdorgel+ Altaar-orgel)
  .
 7. Klement Slavický (1910-1999)
  Fresco III
  (Hoofdorgel)
  .
 8. Michel Corrette (1707-1795)
  Offertoire (uit: 3e Livre d' orgue)
  ‘l' Eclatante'
  (Altaar-orgel) 
  .
 9. Albert de Klerk (1917 -1998)
  Variaties over de Sequentia ‘Laudes Organi'
  (uit een XIIe eeuws handschrift in het klooster Engelberg, Zwitserland)
  (Hoofdorgel + Altaar-orgel + Schola)

 

Meer informatie over de uitvoerenden

Jos Laus: altaarorgel

HOK organisten - jos-laus-0.jpg

Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem. Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L.Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw.
Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is Jos Laus werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Stacti Jacobi.
Sinds 2008 is Jos Laus artistiek adviseur van het HOK bestuur.
Zie ook: http://www.joslaus.nl/

Aart de Kort: hoofdorgel

Concertagenda - aart-de-kort.jpg

Aart de Kort werd in 1962 geboren te Leidschendam. Van 1970 tot 1976 studeerde hij piano bij Coen Ruivenkamp jr. waarna hij zijn studie van 1976 tot 1981 voortzette bij bij Joop Schouten (piano en orgel). Van 1981 tot 1986 studeerde hij hoofdvak orgel bij Wim van Beek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en van 1986 tot 1988 kerkmuziek o.a bij Jan Valkestijn en Klaas Bolt en orgel bij Jacques van Oortmerssen. In 1990 nam hij deel aan de Zomeracademie Haarlem met o.m. een cursus ‘Sweelinck' bij Bernard Winsemius en improvisatie bij Hans Haselböck en Anders Bondeman. Tijdens het slotconcert was hij een van de deelnemers met een improvisatie.
In 1993, 1994, 1996 en 1997 ondernam hij studiereizen naar Engeland, Schotland en Wales om kennis te maken met de Engelse kerkmuziek.

Aart de Kort ontving diverse prijzen, zoals in 1988: winnaar improvisatieconcours Bolsward (2e prijs)
1989: winnaar Koraalprijs Concours Bolsward; 1991: 1e prijs en BRT-prijs improvisatieconcours Knokke (B.). In 1994 en 1998 was hij finalist bij het prestigieuze improvisatieconcours te Haarlem.

Sinds 2003 is Aart de Kort organist van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam.
Sinds 1983 organist van de R.K. Kerk OLV van Goede Raad te Den Haag, waar hij bij de balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium sinds 1990 als pianist werkzaam is.
Sinds 1991 is hij dirigent van het gemengd vocaal ensemble Quattro Stagioni

Ook is hij van 2001 tot 2008 muzikaal reisleider tijdens kerkmuziekreizen naar kathedralen en colleges in Engeland voor Choir & Organ Tours of Friends in Music (Carel Weijers) (2001: Zuid-Engeland, 2002: Cambridge en Norfolk, 2003: Oxford en West-Engeland, 2004: Van Liverpool tot Beverley, 2005: Londen, The West en Wales, 2006: Cambridge en The Midlands)
Sinds 2007 dirigent van het vocaal vrouwenensemble L'Amuze te Alphen a/d Rijn e.o.
Ook verzorgde hij de koorbegeleiding van diverse koren en solisten. (o.a. Philharmonisch Koor Hagacantare, Die Haghe Sanghers, Rotte's Mannenkoor, Voorne's Dameskoor, Voix Jolies, Haags Kamerkoor etc.) (o.a. Elma v/d Dool, Ellen Schuring, Anja van Wijk, Dianne Verdoodt, Ludwig van Gijsegem, Frans Huijts, Marten Smeding, Bernard Kruysen, Frans Kokkelmans)

Aart de Kort is actief als (privé) docent orgel, geeft workshops (kerkelijk orgelspel, Nederlandse muziek en improvisatie)
Hij is bestuurlijk actief als adviseur bij de Stichting Het Joop Schoutenhuis, bestuurslid Jan Vermulst Stichting. Ook is hij webmaster van de Haagse Orgel Kring.

Van de hand van Aart de Kort zagen diverse publicaties het licht. zoals: "90 Jaar orgels en organisten in een Haagse parochiekerk" (uitg. parochiebestuur OLV van Goede Raad te Den Haag, 1994)
en was hij co-auteur "Van Satans Fluytenkast tot Vox Angelica", handboek voor r.k. kerkorganisten (uitg. NSGV/Gooi & Sticht, 2003)
Ook verzorgde hij diverse artikelen in boeken, tijdschriften en brochures en inventarisatie van orgels in Den Haag e.o. , gepubliceerd op internet (http://home.planet.nl/~kort0158/orgels_in_den_haag.html en http://home.planet.nl/~kort0158/verdwenen_orgels.html)

Schola Cantorum van de H. Jacobuskerk

Concertagenda - schola-cantorum-st-jacobus.jpg

De Schola Cantorum van de St. Jacobuskerk verzorgt de Gregoriaanse gezangen tijdens alle plechtigheden en liturgische vieringen in de St. Jacobuskerk en verlenen daarnaast regelmatig hun medewerking aan concerten in deze kerk.
Door hun regelmatige optreden en grondige geoefendheid, onder de bezielende artistieke en muzikale leiding van dirigent/organist Jos Laus, heeft de Schola een hoog artistiek niveau ontwikkeld.


 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.