Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK) Bätz-orgelmaand Lutherse Kerk 2016_1

Bätz-orgelmaand Lutherse Kerk 2016_1

Datum zaterdag 1 oktober 2016
Aanvangstijd 15:30
Locatie Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK)
Uitvoerenden

Jaap Zwart (Hattem/Harderwijk), orgel

Programma

"Reger en Bätz: bronnen van inspiratie"

Max Reger (1873-1916)
1. Uit Choralvorspiele Op. 67
" Es ist das Heil uns kommen her"
" Jesus, meine Zuversicht"
2. Fantasie und Fuge in c Op. 29

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
3. Uit Choralvorspiele Op. 65
"Schmücke dich, o liebe Seele"

Percy Whitlock (1903-1946)
4. Uit Four Extemporizations
"Fidelis"

Jan Zwart (1877-1937)
5. Fantasie en Fuga over Psalm 72
6. Orgelkoraal " O God'lijk Lam onschuldig" als c.f èn
" O Hoofd vol bloed en wonden" in de begeleiding

Franz Schmidt (1874-1939)
7. Zwei kleine Choralvorspiele (1926)
"O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen"
"Nun danket alle Gott"

César Franck (1822-1890)
8. Cantabile in B

Jaap Zwart (1955)
9. Fantasie en Koraal over Gezang 324:1
" Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
10. Preludium en Fuga in a, BWV 543
(voor orgel bewerkt door Karl Straube)

Meer informatie over de uitvoerenden

Door omstandigheden kan Aart Bergwerff dit concert niet geven.
Organist Jaap Zwart is bereid gevonden zijn plaats op de orgelbank in te nemen.

Jaap Zwart, orgel

Concertagenda - jaap-zwart-522x391.jpg

Jaap Zwart (1955) groeide op in een muzikaal gezin en kwam daarmee al vroeg in aanraking met muziek. Zijn eerste muziekonderricht ontving hij van zijn vader Jaap Zwart sr. die hem opleidde tot aan het conservatorium. Vervolgens studeerde hij aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam hoofdvak piano bij Jan Kruyt en hoofdvak orgel bij Simon C. Jansen. Ook volgde hij in Amsterdam hedendaagse muziek bij de bekende Nederlandse componist Ton de Leeuw. Zijn studie sloot hij af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij hoofdvak Theorie der Muziek studeerde bij Jan van Dijk, Ruud Koumans, Diederik Haakma Wagenaar en Ineke Kien.

Als docent begon Jaap Zwart zijn carrière aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Later ging hij als theoriedocent aan de slag bij het Utrechts Conservatorium, waar hij tot 2010 werkzaam was. Momenteel is Jaap Zwart als docent verbonden aan het conservatorium van Amsterdam in de vakken theorie, improvisatie en analytisch studeren. Tevens is hij verbonden aan de vakgroep voor hoofdvak theorie.

Naast zijn werkzaamheden als docent is Jaap Zwart ook actief als concert- en kerkorganist. Hij geeft jaarlijks vele concerten in Nederland en laat tijdens deze concerten blijken een breed repertoire uit te kunnen voeren: van oude muziek tot aan het romantische repertoire. Als kerkorganist is Jaap Zwart verbonden aan de Grote of Andreaskerk in Hattem, Grote Kerk in Harderwijk, Zuiderkerk in Zwolle en begeleidt regelmatig diensten op het Schnitger-orgel van de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Jaap Zwart is verder een veelgevraagd begeleider, dirigeert zo nu en dan koren en is actief als pianist. Hij speelde onder meer de koorfantasie van Beethoven op piano in het Concertgebouw in Amsterdam.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.