Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK) Bätz-orgelmaand Lutherse Kerk 2016_5 (Reger-herdenking)

Bätz-orgelmaand Lutherse Kerk 2016_5 (Reger-herdenking)

Datum zaterdag 29 oktober 2016
Aanvangstijd 15:30
Locatie Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (HOK)
Uitvoerenden

Geerten van de Wetering (orgel)
Capella Sti Jacobi o.l.v. Jos Laus (Den Haag) m.m.v.
Madelon Steens (sopraan), Isa Goldschmeding (viool) en Lidwine Dam (altviool)

Programma

"Reger en Bätz: bronnen van inspiratie"

Max Reger (1873-1916)
1. a Morgengesang, uit : Geistliche Lieder, opus 137
    b. Unser lieben Frauentraum, uit: Geistliche Gesänge, opus 138
    c. Wir glauben an einen Gott, uit: Geistliche Gesänge, opus 138
    Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus

2. Benedictus, opus 59
    orgel: Geerten van de Wetering

3. a Das Agnus Dei, uit: Geistliche Gesänge opus 138
    b Abendlied
    Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus

4. Fantasie und Fuge in d moll, opus 135b
    orgel: Geerten van de Wetering

5. a Der Mensch lebt und bestehet, uit: Geistliche Gesänge, opus 138
    b Nachtlied uit: Geistliche Gesänge, opus 138
    Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus

6. Melodia in B-dur, opus 129
    orgel: Geerten van de Wetering

7. Choralkantate no 4 ‘Meinen Jesum lass ich nicht'
    Choralkantate für Sopransolo - Violine -Viola - Gem. Chöre,
    Gemeinde und Orgel (m.m.v. de aanwezigen bij strofe 6)
    Madelon Steens (sopraan), Isa Goldscheding (viool),
    Lidwine Dam (altviool),
    Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus en Geerten van de Wetering (orgel),

Meer informatie over de uitvoerenden

Geerten van de Wetering (orgel),
Capella Sti Jacobi o.l.v. Jos Laus (Den Haag)
Madelon Steens (sopraan),
Isa Goldschmeding (viool)
en Lidwine Dam (altviool)

HOK organisten - geerten-vd-wetering-l.jpg

Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde daar zijn mastergraad. Tevens studeerde hij kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart. Als bijvakken volgde hij piano en zang. Aan de Universiteit Leiden studeerde hij politicologie. Naast diverse masterclasses bij o.a. Ton Koopman, Tomasz Nowak en Zsigmond Szathmary, volgde hij middels een beurs van het Henri Roovers Fonds een postgraduale orgelopleiding aan de Universität für Musik in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie).

Geerten heeft een breed repertoire, met bijzondere interesse voor 20e eeuwse en hedendaagse muziek. Hij speelde o.a. premières van nieuwe composities tijdens het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, in het Amsterdamse Orgelpark en in de Westerkerk te Amsterdam.

Als solist en begeleider werkt Geerten veel samen met koren en orkesten. Hij werkte mee aan uitvoeringen van o.a. het Concert voor orgel en orkest van Poulenc, Kammermusik no. 7 voor orgel en orkest van Paul Hindemith en het War Requiem van Benjamin Britten in het Concertgebouw Amsterdam.Ook is hij actief als continuospeler bij verschillende ensembles. Samen met zijn broer Bert van de Wetering (bas/bariton) vormt hij een vast duo, dat veelal onbekend repertoire en transcripties voor orgel ten gehore brengt.

Geerten is sinds 1 januari 2012 organist van de Kloosterkerk in Den Haag. Hij is tevens dirigent van Het Wassenaars Kamerkoor.

zie ook: www.geertenvandewetering.nl

.

Concertagenda - Capella-St-Jacobi-001.jpg

Capella Sancti Jacobi is een klein kamerkoor dat bestaat uit een selecte groep enthousiaste vrouwen en mannen. Een aantal van hen is afkomstig van het parochiële koor van de St. Jacobuskerk te 's-Gravenhage, anderen komen uit diverse kamerkoren in de omgeving. Als ‘ad hoc' koor samengesteld, trad het met veel succes op tijdens het Jubileumconcert van het Haags Orgel Kontakt (HOK) in september 2008.
Het kamerkoor verleende onlangs met veel succes medewerking aan het Adventsconcert op 15 december jl. in de St. Jacobuskerk te 's-Graven-hage.
Het koor staat onder leiding van Jos Laus.

 HOK organisten - jos-laus-0.jpg

Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem.
Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L.Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw.
Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is Jos Laus werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Sti. Jacobi.
Sinds 2008 is Jos Laus artistiek adviseur van het HOK bestuur.

Madelon Steens (sopraan), Isa Goldschmeding (viool) enLidwine Dam (altviool)

Concertagenda - madelon-steens-1.jpg Concertagenda - isa-goldschmeding-viool.jpg Concertagenda - lidwine-dam-altviool-001.jpg

Madelon Steens begon al op jeugdige leeftijd met muziek. Na de Jong Talent Opleiding van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, vervolgde zij haar studie aan het Conservatorium voor Muziek en Dans. Tevens volgde zij meerdere masterclasses en ronde een Educatiestudie af bij de Pabo te Leiden.
Madelon behaalde meerdere prijzen op concoursen en trad meerdere malen op als solist bij nationale en internationale festivals.

Isa Goldschmeding studeerde bij Axel Strauss aan het San Francisco Conservatory of Music en behaalde in 2015 haar Masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ze volgde masterclasses bij het Residentie Orkest, en bij Theo Olof, Stephan Picard, Phillippe Graffin, Isabelle van Keulen en het Osiris trio.
Isa speelt in verschillende vooraanstaande ensembles, maar is ook werkzaam als producent van muziekproducties.

Lidwine Dam ronde in 2015 haar studie aan het Koninklijk Conservatorium af en beweegt zich op verschillende terreinen van de muziek. Van klassiek tot avant-garde, experimenteel en jazz.
Ze speelt altviool bij verschillende gezelschappen waaronder muziekcollectief ‘Oerknal', dat zich sterk maakt voor baanbrekende muziek van hedendaagse componisten onder het motto: ‘Muziek moet een intense en fysieke beleving zijn die afstand de neemt van het traditionele concept en zoekt naar nieuwe vormen van presentatie, die het publiek op hun gemak stelt maar tegelijkertijd uitdaagt'.


 

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.