Grote Kerk, Rond de Grote Kerk (HOK) Lunchconcert (orgel) Grote Kerk

Lunchconcert (orgel) Grote Kerk

Datum vrijdag 29 juli 2016
Aanvangstijd 12:45
Locatie Grote Kerk, Rond de Grote Kerk (HOK)
Uitvoerenden

Adriaan Hoek, orgel

Programma

Werken van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

- Praeludium in C (BWV 547/1)

- "Von Gott will ich nicht lassen" (BWV 658)

- Aria Variata alla Maniera Italiana in a (BWV 989)

- Trio super "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" (BWV 664)

- Fuge in C (BWV 547/2)

 

Meer informatie over de uitvoerenden

Adriaan Hoek, orgel

Concertagenda - adriaan-hoek-st-bavo.jpg

Adriaan Hoek werd in 1990 geboren te Tholen. Zijn eerste orgellessen ontving hij van zijn vader. Vervolgens studeerde hij verder bij Eric Quist (orgel) en Paul Heyboer (piano). Adriaan behaalde als amateur reeds eerste en tweede prijzen op orgelconcoursen. O.a. op het Feike-Asma Concours te Ede (2005, 2007 en 2008) het orgelconcours voor amateurs te Oude-Tonge (2006, 2008) het Adriaan C. Schuurman orgelconcours (2008) en het Govert van Wijn concours te Maassluis (2008 en 2009). In september 2014 werd hij tweede prijswinnaar van The International Sweelinck Organ Competition die gehouden werd in de Oude kerk van Amsterdam en de Grote of St. Bavo te Haarlem.
In 2015 werd Adriaan Hoek, winnaar van de Eerste Prijs van het 2e Internationale Orgelconcours Breda en behaalde hij de 1e prijs bij het 11e Internationaal Schnitger Orgelconcours in Alkmaar.

Juni 2014 studeerde hij cum laude af voor de Bachelor of Music, hoofdvakdocenten waren Bas de Vroome, Ben van Oosten en Aart Bergwerff. Improvisatie studeert hij bij Hayo Boerema en Aart Bergwerff. Tevens behaalde hij in juni 2014 het diploma kerkmuziek cum laude. Hiervoor ontving hij lessen van Hans van Gelder (Liturgiek), Arie Hoek (cantoraat en hymnologie) en Aart Bergwerff (kerkelijk orgelspel). Daarnaast heeft Adriaan twee jaar hoofdvak muziektheorie gestudeerd bij Patrick van Deurzen en Gijsbert Kok.
Momenteel verdiept hij zich verder in koordirectie bij Wiecher Mandemaker.
Adriaan volgde masterclasses bij Theo Jellema, Willem Tanke, Matteo Imbruno, Henk Verhoef, Henry Fairs, Leo van Doeselaar en Bernard Winsemius.

In juni 2016 ronde hij zijn masterstudie af 'Summa cum laude' met orgelexamens in de Laurenskerk in Rotterdam en in de Grote Kerk van Dordrecht met het cijfer 10.
De examencommissie bestond uit Bas de Vroome, Ben van Oosten, Hayo Boerema, Aart Bergwerff en Cor Ardesch.

In januari 2009 werd Adriaan onderscheiden tot "Bijzondere Zeeuw 2008" door Karla Peijs, Commissaris van de Koningin te Zeeland, vanwege zijn verrichte orgelprestaties.

Sinds 2007 is Adriaan organist van de Chr. Ger. Kerk te Tholen en de Hervormde Gemeente te Sint Annaland. Tevens is hij als dirigent en begeleider betrokken bij diverse koren, en het ensemble ‘'Ars Musica''.

In 2015 is hij als stagiair-organist verbonden aan de Oude kerk te Amsterdam en als cantor en organist aan het Ikazia ziekenhuis.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.