Houtrustkerk, Beeklaan/Houtrustlaan HOK-Orgelconcert

HOK-Orgelconcert

Datum zaterdag 21 november 2009
Aanvangstijd 16:00
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan/Houtrustlaan
Uitvoerenden

Marieke Stoel

Programma

'Franse sensibiliteit op een Duits orgel'

Jean Langlais (1907-1991)
Incantation pour un jour Saint (1949), opus 64
Nazard

Louis-Nicolas Clérambeault (1676-1749)
Suite du premier Ton
- Grand plein jeu
- Fugue
- Duo
- Trio
- Basse et Dessus de Trompette
- Récits
- Dialogue

Jehan Alain (1911-1940)
Le Jardin suspendu
Petite Pièce

Charles Tournemire (1870-1939)
Het eerste en het laatste deel uit de ‘Sept Chorals-Poèmes d'Orgue pour les sept paroles du Xrist' opus 67.
- ‘Pater, dimite illis nesciunt enim quid faciunt'
- ‘Consummatum est'

Meer informatie over de uitvoerenden

Marieke Stoel studeerde hoofdvak orgel in Den Haag bij Wim van Beek en behaalde als leerlinge van Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus.
Tevens studeerde zij af bij Barend Schuurman voor het hoofdvak Kerkmuziek en studeerde piano bij Peter Hansen en koordirektie bij Frans Moonen en, in een post-conservatoriale opleiding, bij Jan Eelkema.

Nog tijdens haar studie werd zij in 1979 benoemd tot cantor-organist van de Houtrustkerk te Den Haag waarbij zij de leiding kreeg over de beide koren van de kerk en de vaste bespeelster werd van het grote drieklaviers Klaisorgel. Onder haar leiding werden sindsdien o.a. vele Telemann- en Buxtehude-cantates met instrumentale begeleiding uitgevoerd.
Een al jarenlang lopende serie van door haar georganiseerde koffieconcerten mag zich verheugen in een almaar groeiende belangstelling.

Naar aanleiding van haar 25-jarig jubileum als cantor-organist van de Houtrustkerk werd in 2004 een CD uitgebracht met o.a. door haar gecomponeerde koormuziek.De NCRV zond enige tijd terug twee orgelrecitals van haar uit met onder meer werken van Jean Langlais en Jeanne Demessieux Deze recitals zijn sinds kort permanent te beluisteren via de site van de NCRV www.orgelconcerten.ncrv.nl. Zij werkte een periode mee aan de gewaardeerde radioserie Woord op Zondag.
In 2004 en 2005 was zij jurylid voor het orgelconcours van Zederik.
In april 2006 kwam haar CD van het in Werckmeister III gestemde van der Vegt- koororgel uit en in mei van dat jaar verscheen haar CD van het Klais-orgel in de Houtrustkerk. In december 2006 verscheen haar CD 'Vier eeuwen Franse Kerstmuziek', ook opgenomen op het Klais-orgel . Om te bestellen kijk onder Discografie. Voor verdere informatie over de orgels zie www.houtrustkerk.nl

2007 kende de 'Société Académique Arts Sciences Lettres' haar de onderscheiding 'Médaille de Bronze' uit waardering voor haar recitals en radiouitzendingen met werk van Franse orgelcomponisten.

Als concertorganist streeft zij er steeds naar om het instrument dat zij onder handen krijgt zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen door de keuze van een op maat gesneden programma. Haar repertoire loopt dan ook vanaf de oudste orgelmuziek van het Buxheimer Orgelbuch via barok en romantiek tot de meest recent verschenen werken.
Naast het geven van tal van orgelconcerten is zij ook op ander muzikaal gebied aktief. Zo werkte zij als pianiste mee aan een CD met de Agrupacion Cantaré, een Zuid-Amerikaans volksmuziekensemble en zette een serie op met sprookjes voor kinderen.

Marieke Stoel is sinds 1979 cantor-organiste in de Houtrustkerk in Den Haag. Ze bespeelt iedere zondag het orgel in de dienst en leidt de cantorij en het koor. Daarnaast organiseert ze de koffieconcerten in de Houtrustkerk. Zelf geeft ze regelmatig orgelconcerten. Onlangs zijn drie cd's van haar uitgekomen.
Marieke geeft door de week piano- en orgelles.
Ten behoeve van de Houtrustkerk maakt Marieke vaak liedbewerkingen, maar ook wel geheel nieuwe composities.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.