St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) Advents-/Kerstconcert

Advents-/Kerstconcert

Datum zaterdag 15 december 2018
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Dameskoor van de Capella Sti Jacobi o.l.v. Jos Laus, m.m.v. Carel Cames van Batenburg (orgel)

Programma

werken voor de Advent en Kerst

Henry Purcell (1659-1695)
Sound the trumpet
(koor)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2  kerstmotetten voor sopraan en orgel
- Ich steh’ an deiner Krippen hier
- O Jesulein süss, o Jesulein mild

Gabriel Fauré (1845-1924)
Cantique de Jean Racine
(koor)

John Rutter (1945)
Angels caroll

Michal Lorenc (1955)
Ave Maria (sopraan)

Francis Poulenc (1899-1963)
Priez pour Paix
(sopraan)

Max Reger (1873-1916)
Orgel Intermezzo
Weihnachten opus 145 no.3
(orgel)

I wander as I wander
   American folksong voor 2 sopranen. Arr.: Jos Laus (1953)

Gabriel Fauré (1845-1924)
Ave Maria
(sopraan)

John Rutter (1945)
The Lord bless you and keep you
(koor)

Gabriel Faure (1845-1924)
Maria mater gratiae
(koor)

John Rutter (1945)
Christmas Lullaby

poster_adventconcert 2018_St-J.jpg 

Meer informatie over de uitvoerenden

Het Dameskoor van de Capella Sti Jacobi wordt gevormd door: Madelon Christians,  Sofie Rodriguez (sopraan), Elma Steens, Liesbeth de Jong, Adèle Nieuweboer (alt)

en staat onder leiding van Jos Laus

Jos Laus (1953) studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem. Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.

Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te 's-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L. Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw. 
Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e-eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is Jos Laus werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Sti Jacobi. 
Sinds 2008 is Jos Laus artistiek adviseur van het HOK bestuur.

Het orgel wordt bespeeld door Carel Cames van Batenburg.

Carel Cames van Batenburg werd in 1958 geboren. Na zijn gymnasium β opleiding aan het Aloysius college in Den Haag studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft en was als ingenieur werkzaam bij TNO en KPN.

Zijn eerste orgellessen ontving hij van Henk weber, organist van zijn parochiekerk Sint Paschalis Baylon te Den Haag. Daarna studeerde hij bij Wim van Beek, Marieke Stoel en pater Theo Flury OSB, hoofdleraar orgel aan het Pontificaal Instituut voor Kerkmuziek te Rome. Hij volgde diverse masterclasses o.a. bij Leo van Doeselaar. Bij nationale orgelconcoursen behaalde hij drie maal een finaleplaats, waarvan twee maal een eerste prijs, met gerenommeerde juryleden als Bernard Bartelink, Jacques van Oortmersen en Theo Jellema.

Tot de sluiting in 2009 was Carel organist van de Heilige Pauluskerk in Den Haag waar hij een CD opnam met Franse orgelwerken uit de 20e eeuw. Bij zijn 25-jarig jubileum als organist ontving hij de zilveren medaille van de St. Gregoriusvereniging.

Van zijn hand verscheen een artikel over het gebruik van de koor- en orgelwerken van Jean Langlais in de liturgie.

Carel Cames van Batenburg is co-titulair organist van de Égise Wallonne in Den Haag. In de St. Jacobuskerk in Den Haag is Carel vaste begeleider van het koor Cantemus Domino. Met dit koor en vanuit deze kerk werkte hij regelmatig mee aan rechtstreekse TV uitzendingen van Eucharistievieringen.

In 2018 is Carel toegetreden tot de musici rond het Academieorgel van de Leidse Universiteit.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.