Grote Kerk Lunchconcert (orgel)

Lunchconcert (orgel)

Datum vrijdag 19 juli 2019
Aanvangstijd 12:45
Locatie Grote Kerk
Uitvoerenden

Jeroen de Haan

Programma

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Praeludium und Fuge in C  BWV 545

Jaap Dragt (1930–2003)
Orgelmis
- Kyrie: ‘Rechter in het licht verheven’
- Gloria ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’
- Credo: ‘Wir glauben all’ an einen Gott’
-  Sanctus: ‘Herzlich tut mich erfreuen’
- Agnus Dei: ‘Christe, du Lamm Gottes’
- Dismisso: ‘Nun freut euch, liebe Christen g’mein’

Meer informatie over de uitvoerenden

Jeroen de Haan (1968) volgde het eerste deel van zijn opleiding tot musicus in deeltijd aan de Schumann Akademie. Op dat moment was hij supervisor bij KPN-Telecom. Na ruim elf jaar richtte hij zich in 2003 full-time op zijn studie en werkzaamheden in de (kerk)muziek. Hij vervolgde zijn opleiding aan de Hogeschool voor muziek en dans in Rotterdam (voorheen het Rotterdams Conservatorium). Daar studeerde hij orgel bij Aart Bergwerff en kerkmuziek bij Aart Bergwerff, Hans van Gelder en Arie Hoek. Hij volgde tweemaal een cursus bij Willem Tanke (orgel- oeuvre Olivier Messiaen) en een bij Stéphane Béchy (Franse orgelliteratuur in de 17e en 18e eeuw).

Jeroen de Haan is sinds 1999 cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden en daarmee de vaste bespeler van het jongste, nog bestaande, Bätz-orgel uit 1846.
Hij is dirigent van het kamerkoor "Sjir Chadasj" in Hazerswoude-dorp.

In 2003 nam hij deel aan het eerste nationaal orgelinterpretatieconcours in Brielle.
In 2004 studeerde hij af als kerkmusicus. In de zomer van 2005 studeerde hij af als organist (eerste fase) middels een concert in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam. Direct hierop volgde een aantal concerten in Zweden.

Als docent is hij lid van het docerend en musicerend gezelschap “Cantabilé” in Woerden. Naast het geven van orgelconcerten, soms in combinatie met andere instrumentalisten, is hij ad-hoc continuospeler in verschillende ensembles.
Gedurende een aantal jaar was hij lid van de Stichting Lutherse Werkgroep voor de Kerkmuziek. Zodoende leidde Jeroen de Haan samen met anderen enkele jaren de jeugd- en jongerenmuziekdagen alsmede de werkweek voor de kerkmuziek.

Sinds januari 2008 is hij lid van de "Liturgische Kring".

Vanaf januari 2010 is hij als docent actief bij de cursus kerkmuziek van de PKN.

Vanuit zijn functie als cantor schrijft Jeroen de Haan (liturgische) werken voor koor.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.