Grote Kerk, Rond de Grote Kerk (HOK) 1e concert Int. Orgelfestival

1e concert Int. Orgelfestival

Datum dinsdag 27 augustus 2019
Aanvangstijd 20:15
Locatie Grote Kerk, Rond de Grote Kerk (HOK)
Uitvoerenden

Toon Hagen (Zwolle)

Programma

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
-
Praeludium und Fuge in b BWV 544
- “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’” BWV 663
   (à 2 Clav. et Pedal, Canto fermo in Tenore)
- Triosonate nr. 4 in e BWV 528
   - Adagio / Vivace
   - Andante
   - Un poco Allegro

TOON HAGEN (1959)
Fantasie nr. VII “Hope”

JEHAN ALAIN (1911-1940)
Litanies

MAURICE DURUFLÉ (1902-1986)
Prélude et Fugue sur le nom d’Alain, op. 7

Meer informatie over de uitvoerenden

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij Kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie. 

Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaël cantorij, die medewerking verleent aan de maandelijkse Michaëls-vieringen in de Grote- of Sint Michaëlskerk en aan het Michaëls-cantatekoor dat meewerkt aan de cantatevieringen in deze kerk. 

Toon Hagen is medeoprichter van het Zwolse orkest Musica Michaelis, een orkest van professionele musici dat in 2008 ontstaan is uit de cantatevieringen.

Tot juni 2010 was hij tevens artistiek leider van dit orkest. 

Toon Hagen is actief als concert-organist, heeft een privé-orgellespraktijk en is werkzaam als componist van orgel- en kerkmuziek.  Hij geeft zijn composities in eigen beheer uit.  

Zijn orgelspel is inmiddels op een zevental cd’s vastgelegd. In 2013 verscheen een opname van Canto Ostinato van Simeon ten Holt, in een bewerking voor orgel, opgenomen op het Schnitgerorgel in Zwolle.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.