Kloosterkerk, Lange Voorhout (HOK) Lunchconcert (orgel)

Lunchconcert (orgel)

Datum woensdag 7 augustus 2019
Aanvangstijd 12:45
Locatie Kloosterkerk, Lange Voorhout (HOK)
Uitvoerenden

Petra Veenswijk, orgel (Delft)

Programma

NNB

Meer informatie over de uitvoerenden

Petra Veenswijk studeerde aan het Rotterdams Conservatorium bij André Verwoerd, Bernard Winsemius en David Collyer en behaalde haar diploma orgel (docerend en uitvoerend musicus) en klavecimbel (resp. in 1985, 1990 en 1989) 

In 1985 won zij het Nationaal Orgelconcours te Leiden in de categorie muziek van de twintigste eeuw. In 1990 behaalde zij de derde prijs en de publieksprijs op het internationaal Rijnstreek Orgelconcours te Nijmegen. 

Met een beurs van het Ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur volgde zij na haar diplomering een jaar lang interpretatielessen bij Daniël Roth te Parijs.

Petra vervolgde haar studie in Parijs aan het "Conservatoire National de Région" te Parijs bij Marie- Louise Jaquet- Langlais en Jean Langlais. Deze studie bekroonde zij met de "Prix d'Excellence"(1991).
Zij behoort tot de laatste leerlingen van Jean Langlais. In de jaren 1989- 1991 volgde zij diverse interpretatie- cursussen aan de Schola Cantorum, eveneens in Parijs, bij o.a. Marie- Claire Alain, André Fleury en Gaston Litaize. 

Als Internationaal concertorganiste geeft zij jaarlijks een groot aantal concerten in het binnen als buitenland. Haar repertoire omvat het gehele orgeloeuvre van oude tot hedendaagse orgelliteratuur.

Zij concerteerde op vrijwel alle belangrijke orgels in Nederland en Europa maar ook daarbuiten. In 2015 gaf zij een concert en een Masterclass in Rio de Janeiro, Brazilië. Ook verzorgt zij regelmatig orgelbespelingen voor de radio. Zo rondde zij in december 2001 samen met de E.O.- Radio een uniek Jean Langlais project af, met drie Radio-4 uitzendingen op orgels in de Cathédrale Saint Samson te Dol- de- Bretagne, Frankrijk, de geboortestreek van Jean Langlais.

In 2002 bracht zij in 3 concerten het gehele orgeloeuvre van Maurice Duruflé ten gehore. 

Voor de stichting behoud Nederlandse orgels gaf zij een lezing over het leven en werk van Marcel Dupré, met aansluitend een concert. In 2004 gaf zij voor de gezamenlijke orgelverenigingen (KNOV, GOV, VGK en VOGG) een drietal workshops over de 20ste-eeuwse orgelmuziek, in het bijzonder over de Franse componist/ organist Jean Langlais. 

Petra Veenswijk is ook bestuurlijk actief, o.a. als bestuurslid van de Diocesane Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (Bisdom Rotterdam) en is zij actief bij projecten van verschillende orgelorganisaties zoals de KNOV en KDOV. Ook wordt zij regelmatig gevraagd als jurylid van orgel- en muziek-concoursen (zoals die van Maassluis, Elburg en Den Briel) en heeft zij zitting in adviescommissies (zoals die van de Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs) 

Van Petra Veenswijk verschenen in 1992, 1997, 2009, 2010 en 2017 Cd’s met Frans symfonisch orgelrepertoire. 

Sinds 1987 is Petra Veenswijk als dirigente/organiste verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft. Zij bespeelt in deze kerk het in 1893 gebouwde monumentale Maarschalkerweerdorgel (3 manualen en 38 stemmen).

Zij dirigeert daarnaast het gemengde koor "Deo Sacrum", het dameskoor "Maria van Jesse" en het mannenkoor "Vox Latina".
Als klaveciniste maakte zij een aantal jaren deel uit van het "Icarus Ensemble", waarmee zij naast in Nederland o.a. in Japan en Duitsland concerteerde. Ze is als continuospeelster nog steeds actief. 

In 1996 werd zij onderscheiden met de zilveren medaille van de Societé Academique "Arts-, Sciences et Lettres" te Parijs.
In april 2018 werd aan haar de onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” uitgereikt.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.