St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) koor (+orgel)

koor (+orgel)

Datum zaterdag 30 maart 2019
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Passieconcert

Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus

orgel: Aart de Kort (Rotterdam) 

Programma

muziek voor Passie en Pasen

Op het programma staan naast passiemotetten van Heinrich Schütz, Davide Perez, John Tavener en Max Reger, de VIA CRUCIS van Franz Liszt

Programma:

Davide Perez (1711-1778)
Tenebrae factae sunt

John Tavener (1944-2013)
The Lamb

Max Reger (1873-1916)
Nachtlied  (opus 38)

Joop Schouten (1907-1983)
Er is een Lam, dat bloedt

Orgelintermezzo:
Joseph Schmid (1868 – 1945)
Passus et Sepultus est (opus 110 no 3)

Kenneth Leighton (1929-1988)
Solus ad victimam
koor + orgel

Franz Liszt (1811-1886)
VIA CRUCIS
koor + orgel 

 

 

Meer informatie over de uitvoerenden

Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus

De Capella Sti Jacobi is een groep enthousiaste zangers die o.l.v. dirigent en organist Jos Laus, op professionele wijze koormuziek ten gehore brengen. Hun repertoire bevat, naast het Gregoriaanse oeuvre en andere sacrale muziek ook profane muziek. Ondanks dat de Capella Sti Jacobi regelmatig van samenstelling wijzigt, kan zij zich toch verheugen op een vaste groep zangers, die de kern van de capella vormen. Zij zingen zowel a-capella als met begeleiding van orgel, piano of ander instrumenten.

De Capella Sti Jacobi verlenen regelmatig hun medewerking aan (hoogmis)vieringen in de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere in Den Haag, maar ook bij concerten die in deze kerk gegeven worden.

 

De dirigent Jos Laus (1953) is sinds 2004 als organist en dirigent verbonden aan van de St. Jacobuskerk waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de concerten is toevertrouwd.

Hij studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te Haarlem.

Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.

Als orgeldeskundige en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) begeleidde hij tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten, o.a. de orgels van de kathedraal van Utrecht (Ste Catharina), Zwolle (O.L. Vrouw), Oosterhout (St. Jan) en Delft (Maria van Jesse). Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw. Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e-eeuwse Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd en Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm.

Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen; zo verscheen in 2010 de CD Franse Meesters in de Hofstad. Deze CD, geheel gewijd aan Franse orgelmuziek en uitgevoerd op het Adema/Maarschalkerweerd-orgel van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Haag, kreeg een warm onthaal!

Naast zijn werkzaamheden aan de kerk van de H. Jacobus de Meerdere is Jos Laus werkzaam als begeleider aan de dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium in Den Haag en dirigent van de Capella Sti Jacobi.  Sinds 2008 is Jos Laus artistiek adviseur van het HOK bestuur.

Zie ook: http://www.joslaus.nl/

 

orgel: Aart de Kort (Rotterdam) 

Organist Aart de Kort werd in 1962 geboren in Leidschendam waar hij op 8 jarige leeftijd al begon met zijn pianostudie. Eerst bij Coen Ruivenkamp jr. waarna hij zijn studie van 1976 tot 1981 voortzette bij Joop Schouten (piano en orgel)

Van 1981 tot 1986 studeerde hij hoofdvak orgel bij Wim van Beek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en van 1986 tot 1988 kerkmuziek o.a bij Jan Valkestijn en Klaas Bolt en orgel bij Jacques van Oortmerssen. In 1990 nam hij deel aan de Zomeracademie Haarlem met o.m. een cursus ‘Sweelinck’ bij Bernard Winsemius en improvisatie bij Hans Haselböck en Anders Bondeman.

Hij ondernam diverse studiereizen naar Engeland, Schotland en Wales om kennis te maken met de Engelse kerkmuziek.

Aart de Kort was finalist van diverse prestigieuze concoursen en behaalde meerdere prijzen voor zijn orgelspel (literatuur en improvisatie)

Sinds 2003 is Aart de Kort organist van de Kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam.

Sinds 1983 is hij tevens organist van de R.K. Kerk OLV van Goede Raad te Den Haag, waar hij bij de balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium sinds 1990 als pianist werkzaam is.

Sinds 1991 is hij dirigent van het gemengd vocaal ensemble Quattro Stagioni

Meerdere jaren was hij muzikaal reisleider bij kerkmuziekreizen naar kathedralen en colleges in Engeland voor Choir & Organ Tours of Friends in Music waarbij hij verschillende gebieden van het Verenigd Koninkrijk bezocht.

Sinds 2007 is Aart dirigent van het vocaal vrouwenensemble L'Amuze te Alphen a/d Rijn e.o.

Ook verzorgde hij de koorbegeleiding van diverse koren en solisten. (o.a. Philharmonisch Koor Hagacantare, Die Haghe Sanghers, Rotte's Mannenkoor, Voorne's Dameskoor, Voix Jolies, Haags Kamerkoor etc.) (o.a. Elma v/d Dool, Ellen Schuring, Anja van Wijk, Dianne Verdoodt, Ludwig van Gijsegem, Frans Huijts, Marten Smeding, Bernard Kruysen, Frans Kokkelmans)

Aart de Kort is actief als (privé) docent orgel, geeft workshops (kerkelijk orgelspel, Nederlandse muziek en improvisatie) Hij is bestuurlijk actief als adviseur bij de Stichting Het Joop Schoutenhuis, bestuurslid Jan Vermulst Stichting. Ook is hij webmaster van de Haagse Orgel Kring.

Van de hand van Aart de Kort zagen diverse publicaties het licht. zoals: "90 Jaar orgels en organisten in een Haagse parochiekerk" (uitg. parochiebestuur OLV van Goede Raad te Den Haag, 1994)

en was hij co-auteur "Van Satans Fluytenkast tot Vox Angelica", handboek voor r.k. kerkorganisten (uitg. NSGV/Gooi & Sticht, 2003)

Ook verzorgde hij diverse artikelen in boeken, tijdschriften en brochures en inventarisatie van orgels in Den Haag e.o. , gepubliceerd op internet (http://home.planet.nl/~kort0158/orgels_in_den_haag.html) en http://home.planet.nl/~kort0158/verdwenen_orgels.html)

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.