St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK) orgelconcert

orgelconcert

Datum zaterdag 19 september 2020
Aanvangstijd 16:00
Locatie St. Jacobuskerk, Parkstraat (HOK)
Uitvoerenden

Mark Heerink (Hoorn), orgel

Programma

Hendrik Andriessen (1892-1981)
Toccata (1917)

César Franck (1822-1890)
Prière opus 20 (1860)

Marius Monnikendam (1896-1977)
Toccata (1936)
Au Maître M. Charles Tournemire

César Franck
Fantaisie in A  (1878)

Charles Tournemire (1870-1939)
improvisation sur le Te Deum (1931)
transcriptie Rupert Gough)

Meer informatie over de uitvoerenden

Mark Heerink aan 'zijn' Maarschalkerweerdorgel van de H. CYRIACUSkek te Hoorn - foto: Hans Albers

Mark Heerink (Alkmaar, 1966) studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar bij Hans van Nieuwkoop, Pieter van Dijk, Bernard Winsemius en Jos van der Kooy en sloot deze studies af met het behalen van de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus voor orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek. Daarnaast studeerde hij koordirectie bij Daniel Reuss aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en volgde hij masterclasses voor organisten bij onder meer Daniël Roth, Naji Hakim, Jean Boyen en Olivier Latry. Op het Nationaal Orgelconcours te Leiden behaalde hij in 1990 de eerste prijs in de categorie Oude Muziek. 

Mark Heerink was vanaf 2002 tot 2017 werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam als muziekconsulent voor amateurmusici en (semi) professionele kerkmusici in Noord-Holland. In die hoedanigheid ontwikkelde en gaf cursussen aan dirigenten, organisten, cantores en organiseerde hij diverse korendagen en repertoiredagen voor organisten, dirigenten en koorzangers. 

In 2016 werd hij benoemd als stadsorganist van Hoorn met als doel de historische orgels in de gemeente Hoorn onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en educatieve projecten te organiseren voor de jeugd. 

Mark Heerink is werkzaam als kerkmusicus voor de RK parochie Heilige Matteüs en aangesteld als organist-dirigent van de H.H. Cyriacus & Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn.

Maarschalkerweerdorgel H.H. Cyriacus & Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn - foto: Niels van den Broek

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.