organist Ed van Aken

 

Foto: Irina Zhelnina 

Ed van Aken (1953) begon reeds op jonge leeftijd met pianolessen. Op 16-jarige leeftijd begeleidde hij de jongerenkoren van de parochies H. Pius X en Antonius & Lodewijk te Den Haag. Al snel werd hij in laatstgenoemde parochie gevraagd voor het kinderkoor en het koor voor de Nederlandstalige liturgie.

In latere jaren heeft hij de diploma's behaald voor Kerkmusicus III, zowel voor orgel als voor koordirectie
Sinds 2005 is hij fulltime werkzaam als kerkmusicus.

In 2007 volgde hij de Kurt Thomas Cursus (voor koordirectie) en de Summer Course for Organists in Londen aan de St.-Giles International Organschool / Royal School of Church Music.

Momenteel is hij organist van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker (vanaf 1979). Sedert 2005 is hij ook werkzaam in de Maria Magdalenakerk te Maasland, de Emmauskerk en de Elandstraatkerk te Den Haag.
Als titulair-organist van de Onze lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Den Haag (Elandstraatkerk) en voorzitter van de Stichting Orgel Elandstraatkerk (SOEK) was hij projectleider van de restauratie van het rijks-monumentale Franssen-orgel.

Van 2002-2010 was hij bestuurslid van de Diocesane Sint-Gregorius Vereniging in het bisdom Rotterdam.
Ed van Aken is ook actief als publicist. Hij houdt zich bezig met onderzoek op kerk- en orgel-historisch terrein en schrijft artikelen in diverse tijdschriften en brochures. In 1999 verscheen van zijn hand de publicatie "100 jaar Adema orgel in de H. Joannes de Dooperkerk te Pijnacker". Naar aanleiding van de in 2011 afgeronde restauratie van het Franssen-orgel door de fa Adema, publiceerde hij een lijvige uitgave (120 pag. met veel foto's) over de orgelmakers Franssen en hen werk. Met name m.b.t. het orgel in de Elandstraatkerk: ‘Limburgse orgelcultuur in de Hofstad'


Ed van Aken is actief als kerkmusicus/organist in de Elandstraatkerk en bestuurslid van HOK-participant Stichting Orgel Elandstraat. Vanaf 2019 maakt hij deel uit van het Educatieteam van het Haags Orgel Kontakt (HOK) Sind 2020 maakt hij tevens deel uit van het bestuur van het HOK en vervult hij de functie van secretaris. (waarbij hij Henk Barnhard opvolgt) Vanaf okt. 2002 vervult hij tevens de functie van voorzitter a.i. van het HOK.

Ondanks zij activiteiten als kerkmusicus van de Elandstaaatkerk is hij niet actief als (concert)organist bij de orgelconcerten die in de Elandstraatkerk georganiseerd worden door de Stichting Orgel Elandstaatkerk. Hiervoor is Bert den Hertog aangewezen, die als concertorganist in de Elandstraatkerk is aangesteld.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.