Elandstraatkerk

‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen'
-Elandstraatkerk

HOK locaties - elandstraatkerk-exterieur-front.jpg

Adres: Elandstraat 194, 2513 RR  Den Haag
Driebeukige kruisbasiliek
twee torens van 72 m hoog aan de westzijde
bouwjaar: 1891-1892
architect: Nicolaas Molenaar
beheer/gebruik: RK Ignatiusparochie

Geschiedenis

In het uitbreidingsplan ‘Veenpolder' werden rond 1865 de eerste woningen gebouwd.
In 1878 werd door de bisschop van Haarlem de parochie ‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen' opgericht en ontstonden de plannen voor een kerk voor deze parochie.
Architect werd Nicolaas Molenaar. Aannemer B. Krijnen, evenals Molenaar ook een parochiaan, kreeg de opdracht voor de bouw. Op 8 juni 1891werd de eerste steen gelegd. Op 1 december 1892 kon de kerk worden ingewijd.

Exterieur

De kerk is een drie-beukige kruisbasiliek met rechthoekige kapellen tegen de zijbeuken van het schip en is gebouwd in neogotische stijl, gebaseerd op de Franse kathedralen uit de 12e eeuw.
Het is een van de grootste neogotische kerken van Nederland en een dominerend element in de laat 19e-eeuwse stadswijk. De twee 72 meter hoge torens, beheersen het beeld van de wijk. De kerk is 60 m lang, 40 m breed en 35 m hoog.

Interieur

HOK locaties - elandstrat-int-orgelfront.jpg

Koor, schip en dwarsschip hebben gemetselde luchtbogen. Schip en transept worden omgeven door galerijen.
De zevenzijdig gesloten apsis heeft rijzige lancetvensters. De 'oostpartij' van de kerk, gevormd door de kruisingstravee met koor en transept, heeft klaverbladvormig plattegrond, zo dat zowel het koor als de dwarsschip-armen veelhoekig gesloten zijn. De gehele kerk word overkluisd door gemetselde kruisribgewelven.

De kerk heeft een rijk en kleurrijk beschilderd interieur waarvan het inventaris geheel bewaard is gebleven. De gebroeders Nicolas uit Roermond vervaardigde tussen 1892 en 1902 de 66 gebrandschilderde ramen.

Restauratie

In 1974 werd de kerk op de monumentenlijst geplaatst. Tot 1982 werd incidenteel alleen het hoognodige onderhoud gepleegd, met gedeeltelijk rijkssubsidie.
In 1981 tot 1983 vond, i.v.m. de slechte toestand van de daken, noodherstel plaats. Het rijk gaf hierop alsnog subsidie. In de jaren 1984 tot 1986 zijn volledige restauratieplannen ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de gemeente Den Haag en het bisdom Rotterdam. Inmiddels is de restauratie afgerond.

Orgel

Het oorgel orgel in de kerk werd in 1906 geplaatst door de gebr. Franssen uit Roermond op ca 10 m hoog op de 2e galerij aan de westzijde. Met zijn 43 stemmen, verdeeld over 3 manualen en pedaal, is het een van de grootste orgels van de fa Franssen. Het orgel heeft een symfonisch karakter waarin duidelijke Duitse en Franse, en zelfs Engelse, invloeden zijn te onderkennen. Het orgel heeft een elektropneumatische tractuur.

HOK locaties - elandstraatkerk-orgeltribune.jpg HOK locaties - elandstraatkerk-speeltafel.jpg

Het orgel heeft meerdere up's en down's gekend, is verplaatst, in verval geraakt (tot vrijwel onbespeelbaar) en weer in alle eer hersteld en klinkt als (n)ooit te voren. De laatste (herstel en restauratie) werkzaamheden werden uitgevoerd door Adema's Kerkorgelbouw werden in 2011 afgerond.

Concerten

De Stichting Orgel Elandstraatkerk (SOEK) organseert sinds enige jaren jaarlijks orgelconcerten in de Elandstraatkerk, waarbij meerdere organisten van naam en faam in binnen- en buitenland worden uitgenodigd.

Vanaf 2017 zal de Stichting Orgel Elandstraatkerk deel uitmaken van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

Organisten

Titulair organist van de Elandstraatkerk is Ed van Aken.
Voor de orgelconcerten in de Elandstraat in als concertorganist benoemd: Bert den Hertog (tevens cantor/organist van de Oude Kerk te Scheveningen)

Meer informatie:

 

bronnen:
website Ignatiusparochie Den Haag (www.ignatiusparochie.nl) en
website Stichting Orgel Elandstraatkerk (www.orgelelandstraatkerk.nl)

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.