Kinderproject 2019

Educatief orgelproject voor de basisschool 2019 afgerond

Op maandag 8 april heeft de laatste excursie naar de Kloosterkerk plaatsgevonden van het Educatieve orgelproject voor de basisschool dit het HOK, al weer voor de 11e opeenvolgende keer organiseerde.

In 2019 hebben zo’n 170 leerlingen uit groep zes (9 lesgroepen van 5 scholen) deelgenomen aan dit leerzame project, waarin zij kennis konden maken met ‘het grootste, ingewikkeldste en meest indrukwekkendste muziekinstrument ooit gemaakt: het PIJPORGEL. Niet voor niets door Wolfgang Amadeus Mozart betiteld als ‘De Koningin der instrumenten’

De kinderen hebben bij de lessen in de klas (door de eigen leerkracht of muziekdocent) uit het lesverhaal ‘Muziek uit een gebouw’ –het orgel-, maar ook tijdens de gastlessen en de afsluitende excursie naar het orgel van de Kloosterkerk, geleerd WAT een pijporgel is en HOE het klinkt. Ook hebben ze wat opgestoken van het ‘maakproces’ van een orgel. Hoeveel handwerk en vakmanschap er bij komt kijken. Voor kinderen uit onze tijd, waar bijna alles uit machines komt, wel een ontdekking! Ook hebben ze geleerd dat een pijporgel eigenlijk een verzameling van instrumenten is: verschillende fluiten, prestanten, trompetten en strijkers.
Niet voor niets gaf de Belgisch/Franse organist en componist César Franck eens als antwoord op de vraag waarom hij geen carrière als dirigent nastreefde: ‘Mijn orgel is mijn orkest!’.

Aan het project 2019 deden de volgende scholen mee: IKC Bamboe (al voor de 8e keer), de Koningin Beatrix school, de Oranje Nassau school, Basisschool Cosmicus en de 1e Nederlandse Buitenschool. In alle gevallen werd door de groepsleerkracht alle medewerking verleent. De excursiedatums waren: 11 en 25 maart en 1 en 8 april. Iedere keer op een maandagochtend, waarbij steeds twee lesgroepen (op 25 mrt. drie lesgroepen) werden ontvangen in de Kloosterkerk.

Steeds was ‘meneer Jos’ (van der Kooy) op het orgel paraat om uitleg te geven en het orgel te laten horen. Het Educatieteam werd verder gevormd door ‘juf Jannie’ en ‘meester Henk‘ (Barnhard) en ‘meester Ed’ (van Aken). Zij waren het ook die de gastlessen op school verzorgden (met een spannende PowerPointpresentatie) Menig maal mocht ook Pieter Baak, buitengewoon adviseur HOK, als fotograferende toehoorder/-kijker worden verwelkomt.

De ‘formule’ was bij iedere excursie het zelfde: 1) ontvangst in de Kerk; 2) ontdekken van de ruimte in de kerkzaal. Met het ‘uitproberen’ van de akoestiek (“op mijn teken allemaal zo hard gillen als je kunt en op mijn teken allemaal te gelijk stoppen – en luisteren”); 3) in groepjes naar het orgel en de Crypte (voor een orgelworkshop); 4) kort ‘privé-concert’ voor de klas, met ‘het Wilhelmus’ en dat stuk (Toccata in d-moll, BWV 565) van de oude meneer Bach (die overigens nog maar 19 jaar was toen hij het schreef!) 5) applaus en een handje voor ‘meneer Jos’ en het team en weer terug naar school (lopend of met het OV) Nieuw in 2019 was het ‘Orgellied’ van ‘Orgelkids’ dat door de meeste groepen was ingestudeerd en luidkeels gezongen in de kerk.

In bijna alle gevallen kwamen ook enkele ouders mee met de juf of meester, gewoon voor het plezier of om een beetje orde onderweg. Ook voor hen was het vaak een 1e kennismaking met het orgel en een historisch gebouw.

Steeds was er een hoog ‘schoolreisjesgevoel’ waar te nemen bij de kinderen. Maar ze waren ook onverdeeld geïnteresseerd is alles wat gebeurde. De vragen waren niet van lucht. Geen wonder ook. De meeste kinderen waren nog nooit in zo’n oud gebouw geweest en hadden nog nooit een orgel gezien en gehoord!

Ook dit jaar is weer subsidie aangevraagd bij de inmiddels bekende instellingen (Stichting Boschuijsen, Debman Foundation en Fonds 1818) en was er ook subsidie van de Gemeente Den Haag (uit de structurele subsidie voor het HOK)

Medewerking m.b.t. coördinatie was er van het KOO (voorheen Koorenhuis): Het HOK-project participeert in het KOO-project 'Leve(n)de Muziek'.
Maar ook via  Cultuurschakel deed een school mee.

Ook in 2019 kunnen we terug kijken op een geslaagd project. Op naar volgend jaar!

Een selectie van de foto's 

Download foto-Impressie Kinderproject 2019

                             

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.