Orgel Gotische Zaal

Orgel Gotische Zaal (Fa J. Bätz & C0 1842 - 13/III/P)

In de Gotische Zaal heeft al vrijwel vanaf de bouw een orgel gestaan: Het huidige orgel ((13/II/P) van orgelbouwer Jonathan Bätz & Zn. die het in 1842 opleverde aan opdrachtgever koning Willem II.
Na verwijdering uit de Gotische Zaal in 1855 en vele omzwervingen kwam het orgel in 1990 terug op de oorspronkelijke locatie, zij het aan de tegenoverliggende wand van de zaal. Het orgel heeft mechanische toets- en registertractuur.

Het orgel in de Gotische zaal werd in opdracht van koning Willem II gebouwd door Jonathan Bätz (firma Bätz & Co te Utrecht) en kwam in 1842 gereed. Het had een bescheiden dispositie.

De omzwervingen van het orgel

Al in 1855 werd het door dezelfde firma overgeplaatst naar het Koninklijk Conservatorium aan de Prinsegracht. In 1883 volgde een verhuizing door dezelfde firma naar de nieuwe concertzaal van het conservatorium aan de Korte Beestenmarkt, waarbij een vrij pedaal werd toegevoegd en het nevenwerk in een zwelkast werd geplaatst. Rond 1950 verhuisde de firma Van Leeuwen te Leiderdorp het orgel naar de toenmalige Willemskerk aan de Nassaulaan.
Bij de sluiting van deze kerk in 1964 volgde de verplaatsing naar de Sionskerk te Haarlem. Daarbij werden ingrijpende wijzingen aan het instrument aangebracht door de firma Van Leeuwen.
Toen ook de Sionskerk een andere bestemming kreek kwam het orgel in 1984 in opslag bij de firma Van Vulpen te Utrecht met als beoogde eindbestemming muziekcentrum Vredenburg. Echter, toen in die tijd ook de (1e) restauratie van het Raad van State complex in Den Haag gereed kwam, besloot men het orgel terug te plaatsen in de Gotische Zaal.

Terug in de Gotische Zaal

In 1990 kwam het orgel terug de oorspronkelijke locatie. Nu echter aan de andere zijde van de zaal i.v.m. de reeds aanwezige ingangspartij. Een uitgebreide reconstructie en restauratie van het orgel was echter wel noodzakelijk die het instrument (incl. de dispositie) terug bracht in de toestand van 1884.

Meer info

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief