HOK bestuurslid Hero de Boer

Algemeen - hero-de-boer-voorz-hok.jpg

Hero de Boer (1950), sinds februari 2011 voorzitter van het HOK, was tot 2015 werkzaam als bedrijfs- en tropenarts in het Academisch Medisch Centrum (AMC) van Amsterdam. Hij vervulde (en vervult) meerdere medische en maatschappelijke bestuursfuncties.

Al op jonge leeftijd raakte hij gefascineerd door het kerkorgel. Op 9-jarige leeftijd begon hij met orgellessen bij Gerard Akkerhuis tot diens overlijden in 1994. Daarna volgde hij orgellessen bij Jan Hage en Ben van Oosten.

Vanaf zijn 16-de jaar is hij als organist verbonden aan de Nederlandse Protestanten Bond te Wassenaar.
Al jaren treedt hij als begeleider op met zijn vrouw, de sopraan Karin Vogelaar, o.a. in de promenadeconcerten die in de zomermaanden in de Dorpskerk te Wassenaar gegeven worden.
Sinds 1980 is Hero de Boer tevens vaste bespeler van het orgel in de Nieuwe Kerk en houdt hij namens de stichting Nieuwe Kerk toezicht op dit orgel van orgelbouwer Witte (in een kast van Joh. Duyschot uit 1702). Tevens is hij projectleider van de werkgroep "Flexibel Geluidsscherm Nieuwe Kerk", die de mogelijkheden naar het verplaatsbaar maken van het akoestische scherm voor het orgel onderzoekt.

Hero de Boer werd in 2016 benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet op maatschappelijk en cultureel terrein. Ook ontving hij de gemeentepenning van de Gemeente Wassenaar voor zijn grote inzet, met name op het gebied van de orgelcultuur in Wassenaar.

 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

   

Volg ons

Nieuwsbrief