HOK bestuurslid Hero de Boer


Hero de Boer aan de klavieren van het orgel van de Nieuwe Kerk Den Haag, waar hij jaren organist/beheerder van was.

Hero de Boer (1950) was van 2011 tot 2022 voorzitter van het HOK Tot 2015 as hij werkzaam als bedrijfs- en tropenarts in het Academisch Medisch Centrum (AMC) van Amsterdam, na een carrière als chirurg, die hij i.v.m. gezondheidsredenen moest opzeggen. Hij vervulde (en vervult) meerdere medische en maatschappelijke bestuursfuncties.

Al op jonge leeftijd raakte hij gefascineerd door het kerkorgel. Op 9-jarige leeftijd begon hij met orgellessen bij Gerard Akkerhuis (Nieuwe Kerk en Kloosterkerk) tot diens overlijden in 1994. Daarna volgde hij orgellessen bij Jan Hage en Ben van Oosten.

Vanaf zijn 16-de jaar is hij als organist verbonden aan de Nederlandse Protestanten Bond te Wassenaar.
Al jaren treedt hij als begeleider op met zijn vrouw, de sopraan Karin Vogelaar, o.a. in de promenadeconcerten die in de zomermaanden in de Dorpskerk te Wassenaar gegeven worden.

Sinds 1980 is Hero de Boer tevens vaste bespeler van het orgel in de Nieuwe Kerk en houdt hij namens de stichting Nieuwe Kerk toezicht op dit orgel van orgelbouwer Witte (oorspronkelijk gebouwd door Joh. Duyschot in 1702). Tevens is hij projectleider van de werkgroep "Flexibel Geluidsscherm Nieuwe Kerk", die de mogelijkheden naar het verplaatsbaar maken van het akoestische scherm voor het orgel onderzoekt en inmiddels heeft afgerond.

Hero de Boer werd in 2016 benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet op maatschappelijk en cultureel terrein. Ook ontving hij de gemeentepenning van de Gemeente Wassenaar voor zijn grote inzet, met name op het gebied van de orgelcultuur in Wassenaar.

Eind 2019 verruilde hij zijn functie van voorzitter van HOK voor die van bestuurslid (2e voorzitter) mede i.v.m. fysieke omstandigheden. De functie van voorzitter van het HOK werd resp. waargenomen door Jos van der Kooy (organist van de Gotische zaal) en Geerten van de Wetering (organist van de Kloosterkerk). Toen Geerten deze functie niet meer kon verenigen met zij overige werk, naam Hero de functie van voorzitter weer waar tot oktober 2022, waarna HOK-secretaris Ed van Aken het voorzitterschap (voorlopig) op zich nam.

(aanpassing okt. 2022 > 2023)

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief