Ed van Aken, secretaris (voorzitter a.i.)

Foto: Irina Zhelnina 

Ed van Aken (1953) begon reeds op jonge leeftijd met pianolessen. Op 16-jarige leeftijd begon hij met het begeleiden van enkele parochie(jongeren)koren en spoedig daarna vieringen in de kerk. Later behaalde hij het diploma Kerkmusicus III, zowel orgel en koordirectie.
In 2007 volgde hij de Kurt Thomas Cursus (voor koordirectie) en de Summer Course for Organists in Londen aan de St.-Giles International Organschool / Royal School of Church Music.

Ad van Aken is v.a. 1979 werkvaam als organist in diverse kerken. Eerst naast een baan bij Defensie en later, na zijn (vroeg)pensioen in 2005, als fulltime kerkmusicus.

Hij is titulair-organist van de Onze lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk) te Den Haag. Waar hij het unieke orgel (1906-43/III/P) van de Gebr. Frannsen bespeeld. Een orgel waaraan hij zeer verknocht is en waarover hij ook een uitvoerig boek heeft geschreven (‘Limburgse orgelcultuur in de Hofstad')
Ed is tevens voorzitter van HOK-participant Stichting Orgel Elandstraat Kerk (SOEK) die o.a. orgelconcerten organiseert in de Elandstraatkerk en een eigen concertorganist heeft in de persoon van Bert den Hertog.

Daarnaast is hij sinds 2020 tevens secretaris van het Haags Orgel Kontakt (HOK) en maakt hij deel uit van het ’Educatieteam’ van het HOK, dat actief is in o.a. het ’jaarlijkse ‘Educatieve orgelproject voor de basisschool’ met lessen in de klas over het orgel gevolgd door een excursie naar het orgel van de Kloosterkerk.

Toen in oktober 2022 Hero de Boer zijn (interim) voorzitterschap beëindigde heeft Ed van Aken deze functie (op tijdelijke basis) overgenomen, naast zijn functie als secretaris van het HOK.

(aangepast okt. 2022)

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.