HOK-folders

Al vele jaren geeft het Haags Orgel Kontakt jaarlijks de zogenaamde 'HOK-folder' uit. Met alle concerten en activiteiten die zullen plaatsvinden in het jaar waarop de folder verschijnt.

Vanaf 2006 is de HOK-folder ook digitaal (als PDF) beschikbaar

Via deze LINK’s kunt u de HOK-folder downloaden

Of klik op de afbeelding van desbetreffende HOK-folder

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.