HOK-educatie kinderproject-2020-2022

Kort na de start van het Educatieve orgelproject voor de basisschool (het 'Kinderproject') 2020 brak de coronacrisis uit. De maatregelen die de overheid voorschreef maakten het vrijwel onmogelijk het project door te zetten.

Omdat het er aanvankelijk op leek dat de crisis van betrekkelijk korte duur zou zijn, werd in overleg met de deelnemende scholen en coördinerende organisatie KOO (Kunst Onderwijs Organisatie, voorheen 'Koorenhuis') besloten om zodra het weer mogelijk was een doorstart te maken. desnoods later in het jaar. 

We waren er al maatregelen voorbereid om dan veilig het project te kunnen opstarten.

Al snel bleek echter dat de coronacrisis langer zou duren. Ook de maartregelen werden scherper, tot een algemene 'Lock-down' toe, waardoor een doorstart in 2020 er niet meer in zat.
Ook in 2021 bleek het nog niet mogelijk om het project op te starten, gezien de maatregelen van de overheid. 

De coronacrisis hield echter stand en de beperkende maatregelen bleven. Ook bleek dat de scholen, mede door de vele sluitingen en de zo ontstane leerachterstand, het niet zagen zitten om een project als dat van het HOK door te laten gaan in 2022. Opnieuw werd besloten het project op te schorten totdat duidelijk zou zijn dat het, met ieders instemming, weer mogelijk zou zijn.
De blik is nu gericht naar 2023. Echter onder voorbehoud dat de scholen hiertoe bereid zijn.

Mocht dat het geval zijn dan zal weer een Educatieproject voor de basisschool van start gaan. Met 1) Lesmateriaal voor in de klas; 2) Gastlessen in de klas o.l.v. het educatieteam; 3) Excursies naar de historische Kloosterkerk, waar de speeltafel van het orgel wordt bezocht en uitleg wordt gegeven over de werking van een pijporgel (m.b.v. een echt werkend ‘Demo-orgeltje’)

Met betrekking tot de financiering van het project moet gemeld worden dat de subsidie voor 2020 reeds was toegezegd door de verschillende subsidiegevers. Kosten waren er echter nauwelijks gemaakt.
Door de subsidieverstrekkers was bij het stoppen in 2020 echter al toegezegd dat de toegezegde subsidie voor 2020 ook op een later jaar gebruikt kon worden.

Het HOK-bestuur en het Educatieteam hopen dat binnen afzienbare tijd toch weer een herstart gemaakt kan worden met dit mooie project dat heel veel kinderen meer inzicht heeft gegeven in dat Grootste, Ingewikkeldste en Indrukwekkendste blaasinstrument dat er is, het PIJPORGEL.
Ondanks de indrukwekkende verschijning en veelzijdige klank vaak verguist en voor velen onbekend (en dus onbemind) maar zeker de moeite waard om gekend te worden.

Het orgeltje van LEGO dat Yassine* (een van de leerlingen van groep 6 in 2011) voor ons had gemaakt.

(* Deze jongen heeft ouders die oorspronkelijk uit Turkije afkomstig zijn. de orgelcultuur is hem dus vreemd. Des te bijzonder dat hij dit LEGO-orgeltje gemaakt heeft, geheel op basis van het lesmateriaal en de gastles op school) 


Hier een verzameling van uitspraken van kinderen tijdens de projecten (PDF) 
 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.