Jaarplannen

De jaarplannen van het HOK, die voorafgaand aan ieder jaar worden gemaakt, vormen een uitwerking per jaar van de meerjarenbeleidsplannen die eens in de vier jaar worden opgesteld.
De volgende jaarplannen zijn als PDF in te zien/te downloaden:


De meerjarenbeleidsplannen van de afgelopen jaren.
Deze plannen vormen de basis voor het beleid voor die periode en de aanvraag voor structurele subsidie en zijn onderdeel van het 'Kunstenplan' voor die periode van de gemeente Den Haag. 

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief