HOK bestuurslid Jannie Barnhard

Algemeen - jannie-barnhard-secretariaat-hok.jpg

Jannie Barnhard-Vink (1950) maakt vanaf 2010 als notuliste deel uit van het HOK-bestuur. Daarvoor was zij al enige tijd actief in die functie, zij het als tijdelijke 'gast-notuliste'. (dit i.v.m. de 'dubbelfunctie' die echtgenoot Henk als secretaris/waarnemend voorzitter tijdelijk vervulde).

Dat het secretariaat zo op een adres wordt vervult heeft uiteraard vele voordelen. Al was het voor beide echtelieden wel even reden voor onderling overleg of dit wel een goede zaak zou zijn. Toen echter zowel het bestuur als de participanten deze samenwerking toejuichten, heeft Jannie besloten deze benoeming te aanvaarden en vormt zij met Henk samen het secretariaat van het HOK.

Vanaf het begin in 2009 is Jannie tevens nauw betrokken geweest bij het educatieve orgelproject voor groep 6 van de basisschool dat het HOK jaarlijks organiseert. Ook in de komende jaren zal ze zich hiermee bezig houden.

Jannie is, na haar beëindiging van een betaalde baan, naast huisvrouw, ook actief in het vrijwilligerswerk. Zij heeft gedegen bestuurlijke ervaring opgedaan als secretaris bij een landelijke organisatie voor vrijwilligerswerk.
Het orgel en de orgelmuziek is zij gaan waarderen als gevolg van haar huwelijk met Henk. Ook zij is een fervent bezoeker van (orgel)concerten en orgelreizen.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief